slim
samen
werken

Wat zijn de eigenschappen van een Agile Leader?

De Agile Leader, of in het Nederlands Agile Leider is diegene die de organisatie op sleeptouw neemt om het Agile gedachtegoed na te leven. In dit blog bespreken we welke eigenschappen hiervoor gewenst zijn. Zo kun jij ontdekken of je deze eigenschappen al hebt of dat je nog ergens aan wilt werken.

 

De Agile leader

Wat doet een Agile Leader?

“The role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen” – Simon Sinek

Stel dat de bovenstaande statement de kern is van leiderschap, hoe vertaalt zich dat dan naar de eigenschappen van Agile Leiderschap?
In een eerdere blog hebben we gezien dan er 9 principes zijn die een antwoord geven op de vraag, ‘Wat is Agile leiderschap?’ (zie bron 1).

De competenties van een Agile Leader

Welke competenties, eigenschappen en gedrag laat een Agile Leader zien?
Een Agile Leader ‘leeft’ de Agile waardes en principes zoals beschreven in het Agile manifesto. Ik gebruik hier het woord ‘leeft’ omdat dit goed uitdrukt dat de waardes en principes niet alleen moeten worden begrepen met je verstand. Ze moeten worden omarmd en onderdeel zijn van wie je bent. Hiermee is de Agile Leader een voorbeeld voor zijn omgeving en nodigt hen uit om hetzelfde te doen.

Maar welk gedrag c.q. eigenschappen zie je dan terug bij een Agile Leader ?

Bescheidenheid

Bescheidenheid. Dit is de eigenschap om feedback van anderen te kunnen accepteren. Feitelijk is dit de acceptatie dat anderen meer weten dan jijzelf. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin een probleem door een team wordt besproken en de manager pas zijn input geeft als alle anderen hebben gesproken. Het resultaat is dat de kennis van alle betrokkenen wordt gebruikt. Als de manager als eerste spreekt kan dit tot gevolg hebben dat anderen zich niet meer laten horen.

Wendbaarheid

Wendbaar. Één van de belangrijkste principes van Agile werken is wendbaarheid. Voor een Agile Leader betekent dit dat het aanpassen van een mening op basis van nieuwe informatie wordt gezien als een sterkte en niet als een zwakte. Wat hierbij belangrijk is, is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de nieuwe informatie en inzichten die tot een herziene mening hebben geleid. Dit is het voorbeeldgedrag dat de rest van de organisatie uitnodigt om te leren. Het stimuleert de growth mindset (zie bron 2).

Visionair

Visionair. Zonder een stip op de horizon waar naartoe genavigeerd wordt, is een organisatie stuurloos. Een visie (een beschrijving van de toekomstige situatie) geeft houvast vooral in tijden waarin veel gebeurt waardoor op korte termijn onzekerheden ontstaan. Het ontwikkelen en uitdragen van een dergelijke visie is primair wat een Agile Leider doet.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij een Agile Leader laat zich zien door een luisterend oor, door altijd tijd te hebben voor anderen, door ‘aanwezig’ te zijn in de organisatie. Het is ook zichtbaar in nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen zowel intern  als ook extern in de organisatie.

Onderstaand een visualisatie van de eigenschappen van een Agile Leader.

Illustratie van de eigenschappen van een Agile leader

Zoals je ziet hebben we in deze blog de buitenste ring van eigenschappen besproken. In een volgende blog bespreken we de andere eigenschappen van een Agile Leader.

Als je als Agile coach meer wilt weten over dit onderwerp. De Agile Coach Opleiding en de Agile Coach Leergang behandelen dit onderwerp diepgaand. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@agilescurmgroup.nl of 020 2614 195.

Ook interessant:

Bronnen

1) Bron: The nine principles of Agile leadership – Agile Business Consortium
2) Bron: Dr. Carol Dweck Fixed v. Growth mindset

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.