slim
samen
werken

Een growth mindset ontwikkelen: over hoe ACT kan helpen

Binnen het Agile gedachtengoed wordt vaak gesproken over de ‘fixed en growth mindset’. Met een Agile gedachtengoed, dat bedoeld is om wendbaar te zijn, ligt het voor de hand dat dit ter sprake komt. Sterker nog, een growth mindset wordt als randvoorwaarde gezien om Agile te worden als organisatie. Echter wat is een growth mindset en misschien nog interessanter, hoe ontwikkel je een growth mindset c.q. hoe kom je van een fixed naar een growth mindset?

Carol Dweck heeft het fenomeen ‘fixed versus growth mindset’ in het verleden stevig op de kaart gezet. Door onderzoek heeft zij aangetoond dat een growth mindset heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én volwassenen.

 

Stimuleren van een growth mindset

Wat is een growth mindset?

Een growth mindset, is een mindset die op groei is ingericht en gelooft dat intelligentie ontwikkelbaar is. Als je een growth mindset hebt, geloof je dat je vaardigheden kunt ontwikkelen door toewijding en door hard te werken. Dit gaat ervan uit dat je hersencapaciteiten flexibel zijn en dus toe kunnen nemen. En dat geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Want uit studies blijkt dat de hersencapaciteit tot op hoge leeftijd toe kan nemen.

Terug naar het Agile gedachtengoed en dan met name naar de transitie naar een Agile werkwijze. Veel organisaties trekken de conclusie dat de hedendaagse wereld vraagt om een organisatie die snel adequaat kan reageren op veranderingen. Het adopteren van het Agile gedachtengoed en het implementeren van een Agile framework als Scrum of Kanban, is dan snel ‘bedacht’. Echter, het succes van de transitie staat en valt met de mindset van de mensen die binnen de organisatie werken. En dan ligt de vraag op tafel: hoe krijg ik de mensen in mijn organisatie van een fixed naar een growth mindset?

Er zijn verschillende manieren om van een fixed naar een growth mindset te komen. Maar wat mij betreft begint het bij de constatering wat ten grondslag ligt aan een fixed of growth mindset. Feitelijk zijn je overtuigingen de basis van de mindset die je hebt. Overtuigingen sturen je emoties en je gedrag. Overtuigingen zijn ontstaan gedurende je gehele leven op basis van gebeurtenissen die zich hebben plaatsgevonden. Als bijvoorbeeld in het verleden veel nadruk is gelegd op het falen als iets nieuws werd geprobeerd, dan kan een overtuiging ontstaan dat ‘ik niet in staat ben om nieuwe dingen succesvol op te pakken’. Dit leidt tot een fixed mindset waarbij de Agile transitie al van tevoren als mislukt wordt weggezet.

Hoe krijgen we een fixed mindset in beweging richting een growth mindset?

De Acceptance Commitment Theraphy (ACT) is een gedragstherapie die antwoorden heeft op deze vraag. ACT leert je om je gedrag te baseren op hetgeen dat van wezenlijk belang voor je is. Het leert je hoe je om moet gaan met angsten en overtuigingen die tot niet gewenst gedrag leiden.

Het gaat hierbij uit van het mechanisme dat wij mensen vervelende gevoelens willen ontlopen. Om pijn, onrust, angst en verdriet te ontlopen, worden zogenaamde controle strategieën ontwikkeld. Op korte termijn levert dit resultaat op, omdat het vervelende gevoel wordt voorkomen. Echter, op de lange termijn heeft het in veel gevallen een negatief effect omdat het gedrag ons weghoudt van hetgeen we belangrijk vinden.

Een eenvoudig voorbeeld is dat iemand terughoudend kan zijn om een collega te bellen. De redenatie kan dan zijn ‘mijn collega zal wel met iets belangrijks bezig zijn en ik wil (mag?) hem/haar daar niet bij storen’. De gedachte om toch te bellen levert een vervelend gevoel op. Dit is een overtuiging die kan zijn ontstaan doordat een collega in het verleden boos heeft gereageerd toen hij/zij gebeld werd. De controle strategie kan dan zijn ‘ik stel het telefoontje uit totdat ik de collega in levende lijve tegenkom’. Het vervelende gevoel wordt hiermee voorkomen maar wellicht heb je een vraag die belangrijk is voor het goed kunnen uitvoeren van je werk. Dat komt dan onder druk te staan.

Als we dit spiegelen op een Agile transitie dan zijn mensen met een fixed mindset wellicht bang om te falen in de nieuwe manier van werken. Om het vervelende gevoel dat, alleen al met de gedachte gepaard gaat, te ontlopen, zullen ze alles doen om te voorkomen dat zij mee moeten met de transitie. Dat zorgt ervoor dat ze voor het moment het vervelende gevoel ontlopen. Echter op de lange termijn kan het betekenen dat ze geen onderdeel meer uitmaken van het team en wellicht zelfs ontslagen worden. Hetgeen echt belangrijk is, bijvoorbeeld dat ze financieel zorgen voor hun gezin, komt hierbij onder druk te staan.

6 pijlers binnen ACT

Binnen ACT bestaan een 6-tal pijlers die in combinatie met elkaar worden toegepast om afstand te nemen van ongewenst gedrag:

  1. Waarden: wat je echt belangrijk vindt, waar je naar wilt leven;
  2. Controlestrategie/acceptatie: niet meer weglopen, maar doen wat je hebt te doen;
  3. Defusie: je losmaken van je zelfbeeld, gedachten en overtuigingen;
  4. Mindfullness: in het hier en nu leven met aandacht zonder oordeel;
  5. Zelf als context: je bewust worden van al je gedachten, emoties en gedrag;
  6. Waardegerichte actie.

In deze blog wil ik stilstaan bij 3 van de bovengenoemde pilaren : (i) controlestrategie/acceptatie, (ii) defusie en (iii) waardegerichte actie.

3 stappen die een growth mindset stimuleren

Zoals hierboven aangegeven worden controle strategieën ingezet om vervelende gevoelens te voorkomen. De eerste stap in het loslaten van deze controlestrategieën, is dat men leert het vervelende gevoel te accepteren dat ontstaat als iets nieuws geprobeerd moet worden met daarbij bijvoorbeeld de gedachte dat het wel weer zal mislukken. Dit vervelende gevoel is niet te voorkomen. Het enige dat je kunt doen is accepteren dat dit gevoel er is. Het vervelende gevoel kan je als signaal gebruiken dat je op het punt staat een controle strategie in werking te zetten.

Stap 2 is dat je voor jezelf nagaat of de gedachte c.q. de overtuiging die je hebt, wel een reële is. Dit noemt men ‘defusie’: je losmaken van je zelfbeeld, gedachten en overtuigingen. Natuurlijk zijn in het verleden dingen verkeerd gegaan maar is de omgeving nu niet anders waardoor er gefaald c.q. geleerd mag worden? Of, deze keer gaat het goed want de omstandigheden zijn anders of mijn vaardigheden heb ik voldoende ontwikkeld waardoor de kans op succes veel groter is.

De 3de stap is dat je bepaalt wat belangrijk c.q. waardevol is en op basis daarvan bepaalt welke stap je moet nemen. Hiermee leg je de controlestrategie naast je neer en doe je wat echte waarde oplevert ondanks het vervelende gevoel dat dit tot gevolg heeft.

Andere manieren om een growth mindset te ontwikkelen

Naast hetgeen ACT ons aan tools geeft kun je mensen ook als volgt helpen om een growth mindset te stimuleren:

  1. Zorg voor nuttige succeservaringen

Deel het veranderproces op in kleine stappen zodat snel ervaren kan worden wat het resultaat is van de verandering. Positieve resultaten zullen behulpzaam zijn om de verandering met meer vertrouwen tegemoet te zien. Een nuttige leerervaring kan ook zijn dat er iets verkeerd gaat maar dat niemand er op afgerekend wordt;

  1. Creëer een risico-vrije leeromgeving

Vertrouwen geven dat er geleerd mag worden. M.a.w. niet alles hoeft direct goed te gaan. Zorg dat er open gecommuniceerd wordt over het proces dat wordt doorlopen. Geef zelf het voorbeeld door je kwetsbaar op te stellen;

  1. Geef feedback op het proces in plaats van het resultaat

Al langer is bekend dat feedback geven op het proces belangrijker is in de ontwikkeling van een growth mindset dan feedback op het eindresultaat. Het is daarbij wel belangrijk dat feedback wordt gegeven op datgene waarover men directe controle heeft: Geef dus feedback op genomen acties in plaats van bijvoorbeeld intelligentie.

Wat kun je hiermee als Scrum Master of Agile coach?

Als eerste is het belangrijk je te realiseren dat overtuigingen een belangrijke rol spelen bij de mindset van een persoon. De volgende stap kan zijn om met personen met een fixed mindset in gesprek te gaan en hen inzicht te geven in hun overtuigingen en de controle strategieën die ze inzetten. Samen kun je dan bepalen wat belangrijk voor hen is zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken tussen het toepassen van een controlestrategie of datgene te doen dat in lijn is met hetgeen belangrijk is voor hen.

Ook interessant:

Wil je een keer verder prater met een van onze Agile coaches of trainers over hoe jouw team of organisatie meer kan bereiken door slimmer samen te werken? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in. Je kunt ook onze trainingen bekijken of meer lezen over onze aanpak voor een Agile transformatie.

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.