slim
samen
werken

Scrumban: concept, werkwijze, effect (+Kanban Template)

Met Scrumban, de combinatie van Scrum en Kanban, kunnen teams hun focus houden op projecten of productontwikkeling en tegelijk flexibel omgaan met tussendoor komende werkzaamheden. Deze tool komt van pas als de productontwikkeling of het project waar het team aan werkt, ondergeschikt is aan de reguliere werkzaamheden. In deze blog wordt Scrumban als concept, de werkwijze en het effect behandeld.

scrumban-methode

Scrumban als concept

Door het Scrum Framework en de Kanban principes te combineren behoudt het team meer structuur in de werkzaamheden. De feedbackloops van Scrum zorgen ervoor dat het team de maximale waarde blijft leveren voor het project of product. Het overzicht van een Kanban board geeft het team ruimte om flexibel en gefocust werk af te maken. Om Scrumban goed te begrijpen is er basiskennis van Scrum én Kanban vereist.

Scrum

Binnen Scrum wordt er gewerkt in zelf-organiserende teams bestaande uit verschillende disciplines en Scrum rollen. Degene die het proces begeleidt, wordt de Scrum Master genoemd (check ook eens ons Scrum Master Kennisplatform). Deze persoon zorgt ervoor dat het team optimaal kan functioneren. Het team en de Scrum Master werken samen met de Product Owner, die als intermediair fungeert tussen de klant (voor wie het product gemaakt wordt) en de Developers (die het product daadwerkelijk maakt).

Verschillende raamwerken worden ingezet om maximale waarde te leveren voor de klant en voor de teamleden. Tenslotte wilt niemand onnodig, veel energie, tijd en geld steken in ongewilde producten/projecten. Om de productontwikkeling zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen worden, Sprint Planning, Daily Stand-ups, Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Review en Retrospective gehanteerd.

Kanban

Kanban is een methode om kenniswerk-diensten (processen) te definiëren, te managen, en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een dienst als klachtafhandeling, softwaredevelopment, of contentproductie voor een website. De kracht van Kanban zit vooral in het tijdsmanagement in productontwikkeling of taakafhandeling, onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar maken en de juiste hoeveelheid tegelijk op te pakken. Met behulp van Kanban worden werkzaamheden geprioriteerd en overzichtelijk.

Kanban kent zes kerngebruiken:

  1. Visualiseer het proces
  2. Limiteer de hoeveelheid werk die je tegelijkertijd oppakt
  3. Manage de flow van werk
  4. Maak afspraken expliciet
  5. Implementeer feedback loops
  6. Verbeter samen, evolueer experimenteel

Scrumban werkwijze

Bij Scrumban gebruiken we de rollen en events van Scrum, met uitzondering van de Sprint Planning. In plaats van het plannen van een sprint, zorgt de Product Owner dat de Product Backlog altijd geprioriteerd is. Dit kan samen met het gehele team in een refinement worden gedaan. Zodra er ruimte is voor het oppakken van nieuwe Product Backlog items pakt het team het item met de hoogste prioriteit op. Werk wordt opgeknipt in brokken van min-of-meer gelijke grootte waardoor de velocity  (output per tijdseenheid) van het team inzichtelijk wordt.

Work in progress (WIP) limiteren 

Hoe hoog de druk ook is om werk op te pakken, als het werk niet wordt afgemaakt, heeft het geen nut. De druk loopt op en processen komen overvol te zitten. Een WIP-limiet creëert een ‘pull’ model waarbij werk kan worden opgepakt als daarvoor capaciteit vrijkomt. Er kan dus pas een nieuwe opdracht worden opgepakt als een oude af is. Dit is een continu proces waardoor het nooit lang wachten is tot werk op kan worden gepakt.

Kanban Work flow

Feedback loops

Zoals eerder genoemd blijven de Daily Scrum, de Sprint Review en Sprint Retrospective bestaan. Deze communicatie momenten blijven noodzakelijk om constant het product, proces en/of samenwerking te verbeteren. Bij een gebrek aan afgebakende sprints is het aan het team om hier een goede cadans in te vinden, eventueel samen met de andere teams in de organisatie.

Het effect van Scrumban

Door de kracht van Kanban en de structuur van Scrum te combineren kan een team naast een project of productontwikkeling ook beheer- of reguliere werkzaamheden oppakken. De prioriteiten van de werkzaamheden worden duidelijk, worden projecten afgemaakt en komen nieuwe project beter van de grond. Scrumban helpt om de verschillende werkzaamheden efficiënt in een Scrum Sprint te plaatsen. Met als resultaat dat alle werkzaamheden effectief zijn geprioriteerd en gestructureerd. Hierbij gebruikt het team de feedbackloop van Scrum en het pull-systeem van Kanban.

Meer lezen?

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Klaas van de Gevel

Klaas is Agile Coach afkomstig uit een IT omgeving. Zijn expertise ligt op het coachen van teams in Agile werken. Als Scrum Master of Agile Coach heeft Klaas een pragmatische, resultaatgerichte aanpak.