slim
samen
werken

Hoe coach ik Scrum Masters als Agile Coach?

Scrum Masters, maar ook Agile Coaches, zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. En dat wekt nog wel eens twijfel. Want wie coacht nou wie en sterker nog, hoe word je zelf gecoacht. Want geldt niet ook voor de coaches dat zij continue kunnen leren en ontwikkelen?

De noodzaak en context van de coach-rollen in Agile organisaties

Ja! En daarom is het van groot belang dat Scrum Masters ook gecoacht blijven worden en dat kan bijvoorbeeld door de Agile Coach. Zij hebben in essentie natuurlijk dezelfde petten op, alleen spelen zij dit op een ander niveau in de organisatie. De bekendste petten waar wij het dan over hebben zijn: leraar, coach, facilitator en veranderaar, die obstakels helpen wegnemen.

De verantwoordelijkheid die zij ook allebei hebben is iedereen in staat stellen om optimaal met elkaar samen te werken en te presteren. Hierbij is het overbrengen van de Agile Mindset uiteraard het fundament. De Scrum Master richt zich voornamelijk op de Scrum werkwijze op teamniveau om ze juist te begeleiden. De Agile Coach daarentegen doet dat vaak op organisatieniveau, wat maakt dat het een van zijn/haar verantwoordelijkheden is om de Scrum Master te coachen.

scrum masters coachen als agile coach

Opleidingstechnieken

  • Scrum Master Training: het is raadzaam om dit als een eerste stap te zien. De Agile Coach kan in de rol van trainer op de juiste manier kennis en theorie overdragen, evenals praktische oefeningen om de praktijk te ervaren. Een certificering kan helpen als extra zekerheid om de theorie door en door te begrijpen.
  • Meelopen (voordoen & samen doen): de Scrum Master ervaart zo eens uit eerste hand hoe de expert teams begeleidt en kan zodoende praktijkkennis op doen.
  • Observatie on the job (zelf doen): de Agile Coach observeert de Scrum Master tijdens de uitvoering van zijn/haar rol
  • Learning on the job: de Agile Coach geeft tips & tricks gedurende de uitvoering van zijn/haar rol
  • 1-1 coaching & advies: de Agile Coach besteedt aandacht aan de observaties en learning on the job take outs
  • Intervisie: de Agile Coach begeleidt bijvoorbeeld een Scrum Masters gilde welke bedoeld is om kennis en kunde met elkaar uit te wisselen

Belangrijke onderwerpen binnen de coaching

Uiteraard is het van groot belang om ook scherp te hebben welke specifieke onderwerpen de coaching en kennisoverdracht omvatten. Hier zijn de meest belangrijke genoemd:

Tot slot

Het opleiden van Scrum Masters is dus een proces en ook hier geldt dat de huidige situatie het uitgangspunt vormt. Daarom is het altijd belangrijk niet om niet alleen regelrecht de theorie te volgen, maar ook te beginnen bij de noodzaak van Scrum werken en elke huidige behoefte. Zodoende kan een Scrum Master ook op een relevante manier zijn verantwoordelijkheid optimaal uitvoeren: het laten begrijpen van Scrum en de Agile mindset en daarmee teams optimaal laten samen werken.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.