slim
samen
werken

Groepsinterventies voor de Scrum Master (+ Voorbeelden)

Gebruik Groepsinterventies model

Groepsinterventies op verschillende niveaus

Als Scrum Master zorg je ervoor dat de Developers zo goed mogelijk samenwerken. Alleen dan realiseert het team maximale waarde voor klanten. Ook help je de Developers om zelforganiserend en multidisciplinair samen te werken. Het is belangrijk dat je als Scrum Master kunt ingrijpen als dingen in het team niet lekker lopen.

groepsinterventie team samenwerken

Ingrijpen kan op verschillende manieren. Over het algemeen kun je als Scrum Master altijd het best zo ‘licht mogelijk’ ingrijpen. De lichtste vorm van ingrijpen is het stellen van een vraag als: ‘Op welke User Stories hebben jullie commitment gegeven?’ Je kunt zo nodig ook op een dieper niveau ingrijpen, bijvoorbeeld door een stelling in te nemen: ‘Scrum is alleen effectief als je je meetings binnen de timebox houdt.’ Ook kun je als Scrum Master een team adviseren, bijvoorbeeld: ‘Als ik jullie was, zou ik tijd besteden aan Backlog Refinement.’ Een heftige vorm van interveniëren is een confrontatie, bijvoorbeeld: ‘Dit is de derde Sprint achter elkaar waarin te veel User Stories zijn geselecteerd.’ Wees je als Scrum Master bewust van verschillende mogelijkheden voor interveniëren en schiet niet te snel in een adviserende of confronterende rol.

Zichtbaar, bespreekbaar, veranderbaar

Scrum is gebaseerd op de empirische cyclustransparantie, inspectie, aanpassing’ zoals beschreven in The Scrum Guide. Deze cyclus is ook zeer goed toepasbaar als interventiestructuur. Zo kun je de teamdynamiek waarop je wilt interveniëren eerst zichtbaar maken (transparantie), vervolgens maak je de dynamiek bespreekbaar binnen het team (inspectie), om ten slotte vast te stellen wat er binnen het team gaat veranderen (aanpassing). Zo help je als Scrum Master het team om steeds weer te leren.

Groepsinterventies model

Voorbeelden van interventies die je als Scrum Master kunt toepassen

    1. De voorbeeldfunctie: als Scrum Master bén je Scrum. Je handelt altijd volledig volgens het Scrum-raamwerk. Zo laat je zien hoe het moet, en vervolgens gaan teamleden je nadoen. Zeker bij beginnende Scrumteams is het van belang dat je als Scrum Master exact volgens de regels handelt.
    2. Zelfonthulling: zowel Lencioni als Tuckman stellen dat vertrouwen de basis is voor samenwerking binnen teams. Vertrouwen ontstaat wanneer teamleden elkaar beter leren kennen, écht met elkaar in gesprek gaan en zich kwetsbaar durven opstellen. Als Scrum Master kun je dit proces een eerste duwtje geven door eigen gevoelens, wensen of verwachtingen te delen. Deze openheid en kwetsbaarheid doet volgen, en dat is een katalysator voor vertrouwen binnen het team.
    3. Herkaderen: als Scrumteam heb je weinig invloed op de bredere organisatie waarin je opereert. Dit resulteert dikwijls in opmerkingen als: ‘Scrum kan hier niet werken, want wij zijn een bureaucratische organisatie.’ Als Scrum Master ben je je ervan bewust dat een teamlid dat dit zegt vanuit een bepaald kader denkt. Je kunt zijn of haar gedachten misschien herkaderen door te vragen: ‘Waarom wil het management volgens jou aan de slag met Scrum?’ Zo kun je de nadruk verleggen naar iets positiefs: ‘We zijn een bureaucratische organisatie, maar het feit dat we met Scrum starten, geeft aan dat we op de goede weg zijn.’
  • Ontregelen: Scrum heeft een cyclisch karakter. Doordat het proces altijd hetzelfde is, kan het als een sleur gaan voelen. Als dat gebeurt, kun je als Scrum Master de boel ontregelen door eens iets anders te organiseren. Denk aan een Review op locatie bij de klant, een Retrospective in de natuur, of een bezoek brengen aan een Scrumteam uit een andere organisatie. Dit zorgt voor nieuwe energie en inzichten.
  • De hier-en-nu-interventie: als Scrum Master denk je na of je discussies over teamdynamiek bewaart tot de Retrospective, of dat het niet kan wachten. Bij een hier-en-nu-interventie bespreek je gedrag dat op dat moment plaatsvindt. Dat maakt het zeer concreet en effectief. Als je wacht met aanspreken tot een Retrospective, dan kan dat het gevoel van oude koeien uit de sloot halen veroorzaken. Bovendien kunnen teamleden gedrag dat een tijdje geleden heeft plaatsgevonden gaan ontkennen.
  • De wij-gevoel-interventie: het is belangrijk om verbondenheid tussen de Developers te ontwikkelen. Dat kun je doen door te spreken over ‘wij’ en ‘ons’. ‘We hebben een topresultaat behaald deze Sprint’, ‘Dat is onze scrumruimte’, of ‘Dit is echt onze kracht als team.

Ook interessant:

De Sprint Backlog: alles wat je moet weten (+ een template)
Wat is het verschil tussen een Scrum Master en een projectleider?
De evolutie van een Scrum Master

Wil je nóg meer leren over Scrum? Misschien is een scrum training dan iets voor jou.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.