slim
samen
werken

Hoe doe je (praktijk)ervaring op als beginnende Scrum Master?

Goede Scrum Masters spelen een waardevolle rol in organisaties. De Scrum Master is:

“Verantwoordelijk voor het promoten en ondersteunen van Scrum. Scrum Masters doen dit door iedereen te helpen om de Scrum theorie, praktijk, regels en waarden te begrijpen. De Scrum Master is een echte leider die het Scrum Team en de organisatie dient. De Scrum Master helpt diegenen buiten het Scrum Team te begrijpen welke van hun interacties met het Scrum Team behulpzaam zijn en welke niet. De Scrum Master helpt iedereen deze interacties te veranderen om zo de waarde die door het Scrum Team wordt gecreëerd te maximaliseren.”

Het is duidelijk dat deze rol vraagt om een behoorlijke ervaring op het gebied van team coaching, training en ontwikkeling, verandermanagement en coachend leiderschap. Hoe begin je dan aan een carrière als Scrum Master als die ervaring niet, of nog niet aanwezig is?

Als antwoord op die vraag geven we je een aantal tips hoe je dit stapsgewijs zou kunnen aanpakken. We gaan er even vanuit dat je een Scrum master-rol ambieert in de organisatie waar je op dit moment werkzaam bent en dat je een Scrum Master training hebt voltooid. Ben je op dit moment niet werkzaam in een organisatie, dan kun je een aantal tips ook toepassen in een vrijwilligersorganisatie of vereniging. Ook dit kan waardevolle ervaring opleveren om je CV mee op te bouwen.

praktijkervaring opdoen als beginnende scrum master

6 stappen om een Scrum Master te worden

 1. Stel een geprioriteerde lijst op van projecten die actueel zijn, nog niet zijn opgepakt en welke projecten niet lekker lopen
 2. Overtuig je stakeholders dat Scrum kan helpen projecten tot een goed einde te brengen
 3. Project 1, Scrum elementen stapelen
 4. Train het team
 5. Vier je resultaten
 6. Project 2, een nieuwe start, waar alle opgedane ervaringen in worden meegenomen

1. Een overzicht van de projectstatus en prioritering

Maak voor jezelf een overzicht van alle projecten waaraan op dit moment in je directe omgeving in de organisatie wordt gewerkt. Je kan daarvoor het onderstaande Project Portfolio canvas gebruiken.  Inventariseer alle projecten die nog op stapel staan en de projecten die al in de implementatiefase zitten.

Probeer ook een prioritering aan te brengen, waarbij je inzoomt op waardevolle projecten die al te lang duren, of zelfs zijn vastgelopen.  Prioritering leidt bijna altijd tot interessante discussies, die kunnen helpen bij het creëren van draagvlak voor de Scrum Master-rol.

Agile-Project-Portfolio

2. Overtuig de omgeving

Nu de status van de projecten zichtbaar is gemaakt, kun je gaan lobbyen voor de Scrum Master-rol.  Ga met de projecteigenaren in gesprek om te kijken waar en of elementen van Scrum een meerwaarde kunnen hebben in hun project. Het is beter dat je je bescheiden opstelt in deze fase. Het kan goed zijn dat een project(team) niet helemaal klaar is voor Agile, of niet geïnteresseerd is in zo’n grote verandering. De bij punt drie opgesomde elementen introduceer je dus als mogelijke bouwstenen, waarmee je stapsgewijs kunt bouwen aan een nieuwe manier van werken. Zo presenteer je het straks ook aan het projectteam waarmee je aan de slag gaat.

Het is geen slecht idee om de projecteigenaren mee te nemen in het Kotter-model. Dit model geeft weer hoe je gestructureerd veranderingen kan doorvoeren in een organisatie. Het Kotter-model helpt de projecteigenaren en overige stakeholders jouw aanpak in de juiste context te plaatsen door de tijd heen.

kotter model voor beginnende scrum masters die praktijkervaring op willen doen

3. Stapsgewijs aanpassen en verbeteren

Voer geleidelijk onderstaande elementen toe aan het proces. Houd altijd in de gaten of de aanpassing meerwaarde levert. Aanpassingen zijn altijd een onderwerp van gesprek tijdens de Retrospectieve bijeenkomsten. Levert een aanpassing overhead op, in plaats van meerwaarde, overleg dan wat er beter of anders moet. Heel belangrijk is dat je een transparant verbeterbord bijhoudt, waar iedereen toegang toe heeft. Dit verbeterbord dient ook om andere teams te laten zien waar je staat in het verbeterproces.  Zo creëer je draagvlak voor de nieuwe manier van werken en je Scrum Master-rol.

 • Introduceer het principe van sprints en de kracht van kortetermijndoelen (Sprints)
 • Organiseer terugkerende retrospectieve bijeenkomsten die als doel hebben de samenwerking en het teamwerk te verbeteren
 • Begin met het organiseren van de dagstart
 • Implementeer timeboxes voor alle terugkerende bijeenkomsten
 • Deel elke iteratie of sprint de concreet opgeleverde resultaten met de belanghebbenden
 • Stel een Product Backlog op van al het werk dat in het project gedaan zou kunnen worden
 • Maak het werk transparant met behulp van een Kanban bord

Rapporteer periodiek over de voortgang en besteed daarbij ook aandacht aan zaken als medewerkerstevredenheid

4. Train het team

Eigenlijk is dit een stap die je zo vroeg mogelijk wilt zetten. Maar het kan voorkomen dat het benodigde budget voor training pas vrijkomt als de nieuwe manier van werken aantoonbaar tot verbeteringen leidt. Het is wel zaak om niet te lang te wachten met een gezamenlijke Scrum, of Agile training en hier vanaf het begin voor te lobbyen. Het is heel waardevol om het kennisniveau voor wat betreft Scrum en Agile gelijk te trekken, zeker binnen één team. Laat je dit na, dan zal je zien dat er vrij snel verschillen ontstaan in interpretatie. Bijvoorbeeld doordat teamleden de informatie over Scrum en Agile en de Scrum Master-rol uit verschillende bronnen halen.

5. Vier je resultaten

Het is belangrijk om de resultaten van de nieuwe manier van werken zichtbaar te maken. Scrum biedt daar al een oplossing voor in de vorm van de Sprint Review. Tijdens de Sprint Review schuiven de stakeholders aan voor wie het opgeleverde werk relevant is. De stakeholders zien dan wat er is gebeurd, evalueren of dat waardevol is en hebben daardoor invloed op het verdere verloop van het project. Zichtbaarheid en betrokkenheid helpt met het creëren van draagvlak voor het project én voor de nieuwe manier van werken.

Het is ook een goed idee om kwartaalpresentaties te organiseren waarin de staat van de projecten in de organisatie wordt gepresenteerd aan alle medewerkers. Een dergelijk platform is een uitgelezen kans om de successen, maar ook de uitdagingen, van de nieuwe manier van werken breed uit te dragen en nieuwe mogelijkheden te creëren voor de Scrum Master-rol.

6. Verdere uitbreiding naar meer teams

Op basis van aansprekende resultaten, die je gedeeld hebt zoals beschreven bij punt vijf, kan je de elementen waarin je succesvol bent geweest toepassen op andere teams. Loop met een potentieel nieuw team door de afgelopen periode en sta stil bij alle obstakels en leermomenten en wat er is gedaan om de situatie uiteindelijk te verbeteren. Maak ook duidelijk wat je eigen rol in dit proces als ‘Scrum Master’ is geweest. Zo heeft men duidelijke en realistische verwachtingen van de nieuwe manier van werken en wat jij als Scrum Master kan beteken voor het team.

Wil je nog veel meer weten over de taken die horen bij de Scrum Master rol? Wellicht is een training tot gecertificeerd Scrum Master dan iets voor jou?

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Frank Verhelst

Frank is Agile Coach en Scrum trainer. Hij helpt teams met het aanleren van de routines rond Scrum en Kanban. Vanuit ‘Voordoen, na- doen, zelf doen’ is het de bedoeling de teams zo snel mogelijk op eigen kracht op gang te brengen. Frank is een gepassioneerd trainer; energie, inspireren en doen! kenmerken zijn stijl. Naast de Scrum methode heeft hij ook ervaring met Design Thinking en Design Sprints en besteedt hij veel aandacht aan het schrijven van goede User Stories.