slim
samen
werken

NLP coachmodel: meer focus en resultaat

Als teamcoach of Scrum Master denk je misschien ook wel eens: hoe krijg ik nou iedereen op één lijn? Hoe zorgen we dat we met het team elkaar goed begrijpen en dat we naar hetzelfde doel op weg zijn? Het NLP coachmodel kan je uitkomst bieden. Ik leg je in dit blog uit hoe het werkt. Je kunt het ook downloaden onderaan deze pagina.

Werk effectief en resultaat gericht met NLP model

Waarvoor gebruik je het NLP Coachmodel?

Het model wordt in NLP gebruikt bij de intake van een coachee: als coach wil je erachter komen wat het vraagstuk precies is van de coachee, alvorens een interventie in te zetten.

In mijn werk als Scrum Master en Agile Coach, merkte ik dat ik het model ook heel goed kan inzetten voor teams. Het model helpt om hen samen te laten groeien naar meer team-volwassenheid (teammaturity) en naar de fase die Tuckman noemt: de performing-fase.  Bovendien helpt het om het team te coachen zodat ze steeds zelforganiserender worden. Je helpt het team om zaken die onbewust spelen, meer bewust te maken en daardoor kan het team hier ook op gaan acteren.

Het NLP Coachmodel uitgelegd

Het NLP coachmodel erkent 5 rondes die je doorloopt met het team.

 1. Verken met je team wat het gezamenlijke doel is
 2. Zoom in op de huidige situatie van het team
 3. Ga in op de obstakels die ervaren worden
 4. Verken welke hulpbronnen er zijn
 5. Bedenk wat je met de inzichten uit alle voorgaande rondes wilt doen. Welke stappen wil je nu zetten? Welke afspraken zijn dan nodig? Hierbij maak je gebruik van de Scrum-pilaren transparency, inspect en adapt oftewel Empirisme.

Tussen de rondes doe je even een korte energizer (paar minuutjes) om weer in een neutrale staat te komen (soms kunnen de gesprekken gepaard gaan met veel energie of emotie). Het is belangrijk om vanuit een neutrale staat weer naar de volgende ronde te gaan. Behalve tussen ronde 4 en 5. Die kun je direct achter elkaar doen, omdat je juist de hulpbronnen die je gevonden hebt bij ronde 4, vast wilt houden. Het NLP coachmodel is hieronder visueel weergegeven.

Het NLP Coachmodel

Ronde 1: verkennen van het gezamenlijke doel

We beginnen bij: “Wat wil het team bereiken?”.

Alleen wat is een team eigenlijk? De definitie op Wikipedia spreekt mij persoonlijk erg aan en is zeer goed bruikbaar:

“Een team is een aantal mensen dat bij elkaar is gebracht om een gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen.”

Jouw vraag aan het team is nu: Wat is eigenlijk jullie doel, als team? Waar zijn jullie naar op weg? Wat moet het team door middel van goede samenwerking bereiken? Hoe draagt dit team bij aan het doel van de organisatie?

Gebruik 1-2-4 all (dit is een werkvorm uit de liberating structures)

 1. Op geeltjes (post-its) schrijft ieder zijn/haar antwoorden op deze vraag. 1 antwoord per geeltje!  (5 minuten)
 2. Maak tweetallen en deel met elkaar wat je op de geeltjes hebt gezet. Maak een top 5 met elkaar (5 minuten)
 3. Maak van twee tweetallen een viertal, deel met elkaar de top 5 en maak samen hieruit weer een top 5 (5 minuten)
 4. (All) nu plenair, de groepjes van 4 delen hun top 5

Ronde 2: hoe is het in de huidige situatie?

In de tweede ronde van het NLP coachmodel, vraag je aan het team of ieder voor zichzelf wil nadenken (en daarna plenaire discussie) over de volgende vragen:

 • Hoe is het nu in de huidige situatie?
 • Wie heeft welke rol in het team?
 • Hoe loopt de communicatie?
 • Stel je zou van een afstandje naar dit team kijken, wat zie en hoor je dan?
 • Hoe voel jij je als teamlid in dit team?
 • Hoe zou jij als teamlid de dynamiek in dit team omschrijven?

Wil je hier een beetje fun-gehalte in brengen dan kun je ook de teamleden een tekening laten maken waarin de vragen op deze antwoorden worden getekend.

Ronde 3: welke obstakels worden ervaren

Maak dan de stap naar obstakels: Welke hindernissen ervaar je als team of als teamlid? Dit kan van alles zijn:

 • Omstandigheden zoals geen goede werkplek of geen goede teamruimte
 • Geen goede tooling om taken naar behoren uit te kunnen voeren
 • Bepaalde personen die in de weerstand zitten
 • Cultuurverschillen na een fusie
 • Wisseling van het management
 • Geschiedenis van de organisatie
 • Bepaalde gevoelens of emoties die erg leven …en ga zo maar door.

Vaak geeft dit al heel wat discussie in een team en komt er al van alles naar boven. Hierin valt soms al heel wat te coachen. Ga niet “meehuilen met de wolven” en zorg dat de gesprekken constructief blijven. Laat deze ronde ook niet te lang duren en stap dan over naar ronde 4.

Ronde 4: welke hulpbronnen zijn er?

In ronde 4 gaan we kijken naar de oplossingen. Bespreek met ze allen:

 • Wat heeft het team allemaal te bieden en wat heeft het team verder nog nodig?
 • Welke vaardigheden zijn er allemaal aanwezig, welke kennis is er aanwezig, kwaliteiten etc. Misschien heb je al eens met het team ingezoomd op ieders kwaliteiten. Dit kun je hier dan goed terug laten komen.
 • En wat heeft het team nodig, van wie en op welke manier? Vaardigheden, mensen, kennis, vertrouwen, humor… het kan van alles zijn. Op welke manier zou dit hen helpen richting hun doel?

De kunst als coach is om goed door te vragen en om te zorgen dat mensen wel binnen hun eigen cirkel van invloed blijven denken. Neem vervolgens alle input van ronde 4 mee naar ronde 5.

Ronde 5- tijd voor een actieplan!

In de laatste ronde van het NLP coachmodel gaat het om concrete acties. Vraag aan het team:

 • Nu je al deze stappen hebt gezet, wat willen jullie als team nu als eerste stap zetten om dichter bij je doel te komen?
 • Vraag weer goed door: Wie gaat wat doen en wanneer? Wat spreken we af?
 • Hoe houden we elkaar hier scherp op? Indien het een scrumteam is, zou je de acties hiervan op de backlog kunnen opnemen.

Ook in het kader van scrum en empirisme is het van belang dat je aandacht geeft aan:

 • “Inspect” (wanneer check je met elkaar of je goed op weg bent met de afgesproken acties?)
 • “Adapt” (welke acties moet je gaandeweg aanpassen en bijschaven omdat je nieuwe inzichten hebt opgedaan en geleerd van de ervaring?)

Wil je meer leren over NLP, lees ook onze andere blogs of schrijf je in voor de NLP-cursus voor coaches. Of neem contact op met een van onze Agile coaches via  020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Over de auteur: Ingrid Manasse

Ingrid is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Na een studie Psychologie en Communicatiewetenschappen, heeft Ingrid veel ervaring opgedaan als consulant, teamleider en manager. Met veel kennis over leiderschap, Agile en Scrum werken, Deep Democracy, DISC en NLP, is Ingrid uitermaten geschikt om organisaties te helpen veranderen en slimmer samen te werken door middel van Agile werken.