slim
samen
werken

Product Owner salaris: wat verdient een Product Owner in 2024?

Binnenkort een sollicitatie of een onderhandelingsgesprek? Wat voor salaris kun je als Product Owner vragen? En in welke mate kun je met het behalen van Agile certificaten je marktwaarde verhogen?

product owner salaris

Agile Scrum Group heeft een onderzoek uitgevoerd naar het salaris van Agile professionals. In totaal hebben er ruim 400 respondenten mee gedaan, het onderzoek is vervolgens geanalyseerd door een data science bureau. De onderzoeksresultaten met betrekking tot het salaris van de Product Owner worden in dit blog uitgelicht.

Hoeveel verdient een Product owner?

Het gemiddelde salaris van een Product Owner is 70.096 euro. Dit is het brutoloon, inclusief vakantiegeld, bonussen en extra toeslagen. Dit is gebaseerd op 104 salarissen die anoniem zijn ingevuld. Voor de analyse zijn alle lonen teruggerekend naar full-time basis. Het Product Owner salaris in 2024 is bijna 13% meer dan in 2022, toen het salaris nog 62.133 euro per jaar was.

 

Het salaris van een Product Owner naar geslacht

Verschil salaris tussen mannelijke en vrouwelijke Product Owners

Helaas verdienen mannen nog altijd meer dan vrouwen. Dat is ook terug te zien in de verhouding tussen het salaris van een mannelijke en een vrouwelijke Product Owner. Echter is de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk afgenomen. Waar het verschil in 2022 nog 7.000 euro was, is dit verschil nu 4.500 euro op jaarbasis. Dat is een afname van 50%. Mannelijke Product Owners verdienen in 2024 gemiddeld 72.000 euro bruto loon per jaar. Vrouwelijke Product Owners verdienen gemiddeld 67.500 euro bruto loon per jaar. Wederom zijn hier alle lonen teruggerekend naar full-time basis. Het verschil van 4.500 euro in salaris is niet verder onderzocht. Wel is uit het onderzoek te halen dat het verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke Product Owners kleiner is dan het verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijk Scrum Masters.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ook is er onderzocht wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Hierbij wordt er gekeken naar alle Agile professionals, dus niet enkel naar de Product Owner.

  • 85% geeft aan een laptop te ontvangen.
  • 80% bouwt een pensioen op.
  • 46% krijgt scholingsbudget

Dat betekent dat ook de secundaire arbeidsvoorwaarden beter zijn geworden ten opzichte van 2022. Toen ontving 81% een laptop, 75% bouwde pensioen op, en 44% kreeg scholingsbudget.

(Lees het rapport voor alle statistieken over secundaire arbeidsvoorwaarden)

Verschillen in salaris per provincie

In het onderzoek is er ook geanalyseerd in welke provincie de respondenten werkzaam zijn. Zo is er gekeken of er een correlatie is tussen de verschillende regio’s en de hoogte van het salaris. Opvallend is dat de respondenten in Noord-Holland het hoogste salaris hebben. Het salaris is deze regio respectievelijk 800 euro hoger op jaarbasis dan in Noord-Brabant de regio waar daarna het meest verdiend wordt. Volgend zijn de regio’s Utrecht en Zuid-Holland. In Groningen en Drenthe liggen de salarissen gemiddeld het laagste. Belangrijke kanttekening hierbij: er is gekeken naar het salaris van Agile professionals in het algemeen en niet enkel naar die van de Product Owner. Echter is de verwachting dat de verdeling voor de Product Owner soortgelijk is.

Salaris per sector

De respondenten zijn ook gevraagd naar de sector waarin zij werkzaam zijn. Hieruit kwamen een aantal interessante resultaten. Zo zijn de meeste Agile professionals werkzaam in de ICT-sector. Echter is dit nog niet schokkend, aangezien veel Agile frameworks zoals Scrum ontstaan zijn in de software-industrie. Wel is opvallend dat van alle sectoren, de salaris verdeling tussen mannen en vrouwen het meest gelijk is bij overheidsinstanties. Agile professionals die binnen de transport en logistiek werken verdienen gemiddeld het meest.

Het salaris van Product Owners in correlatie tot leeftijd

Uit het onderzoek blijkt dat naarmate je ouder wordt, je ook meer gaat verdienen. Opvallend is dat naarmate de leeftijd stijgt, de verdeling van het salaris gelijker wordt.  Uit het onderzoek blijkt ook dat in de leeftijdsgroep 46 tot 65, vrouwen een iets hoger salaris hebben dan mannen. Verder is het contrast in de groep 26 tot 35 jaar juist het grootste, hier verdienen mannen gemiddeld 5.000 euro meer op jaarbasis. Alle lonen zijn teruggerekend naar full-time basis. De verwachting is dat deze resultaten over het verband tussen leeftijd en salaris ook representatief zijn voor het salaris van Product Owners.

Het salaris naar leeftijd

 

Salaris in verhouding tot het aantal behaalde certificaten

Ook is er onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aantal behaalde Agile gerelateerde certificaten en het salaris dat iemand heeft. Hieruit blijkt dat er een toename te zien is in het salaris, naarmate iemand meer certificaten heeft. Zo is het gemiddelde jaarsalaris van iemand met 4 Agile gerelateerde certificaten 80.000 euro, en het jaarsalaris van iemand zonder Agile certificaten rond de 66.500 euro. Ook is opvallend dat het qua salaris niet veel zin heeft om meer dan 5 certificaten te behalen. Hierbij is wel de kanttekening dat respondenten die meer certificaten hebben behaald, waarschijnlijk ouder zijn. Dit dient dus in acht gehouden te worden bij het trekken van conclusies.

Het gemiddelde salaris van een Product Owner naar behaalde certificaten

Het onderzoek geeft duidelijk aan dat Agile gerelateerde trainingen volgen en certificaten halen positieve effecten kan hebben voor het salaris. Bij Agile Scrum Group hebben we meer dan tien Agile gerelateerde trainingen. Ben je benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen? Neem eens contact op via 020 2614 195 of Info@agilescrumgroup.nl en we geven jou een persoonlijk advies.

Ook interessant:

Over de auteur: Seim Mol

Seim werkt bij Agile Scrum Group als online marketeer. Hij heeft een passie voor continue verbetering en vooruitgang, iets waar je als online marketeer altijd mee bezig kan zijn. Hij woont en studeert nog in Amsterdam, zijn studie Digitale marketing sluit dan ook mooi aan bij de rol die vervuld binnen het team van Agile Scrum Group. Als Seim niet met werk of studie bezig is, dan is hij aan sporten. Zo kan je hem regelmatig langs de Amstel zien hardlopen, of ligt hij in zee te surfen.