slim
samen
werken

Product Owner salaris: wat verdient een Product Owner?

Agile Scrum Group heeft een onderzoek uitgevoerd naar het salaris van Agile professionals. In totaal hebben er ruim 400 respondenten mee gedaan, het onderzoek is vervolgens geanalyseerd door een data science bureau. De onderzoeksresultaten met betrekking tot het salaris van de Product Owner worden in dit blog uitgelicht.

product owner salaris

Hoeveel verdient een Product owner?

Het gemiddelde salaris van een Product Owner is 62.133 euro. Dit is het bruto loon, inclusief vakantiegeld, bonussen en extra toeslagen. Dit is gebaseerd op 83 salarissen die anoniem zijn ingevuld. Voor de analyse zijn alle lonen teruggerekend naar full-time basis.

Het salaris van een Product Owner naar geslacht

Verschil salaris tussen mannelijke en vrouwelijke Product Owners

Helaas verdienen mannen nog altijd meer dan vrouwen. Dat is ook terug te zien in de verhouding tussen het salaris van een mannelijke en een vrouwelijke Product Owner. Mannelijke Product Owners verdienen gemiddeld 65.000 euro bruto loon per jaar. Vrouwelijke Product Owners verdienen gemiddeld 58.000 euro bruto loon per jaar. Wederom zijn hier alle lonen teruggerekend naar full-time basis. Het verschil van 7.000 euro in salaris is niet verder onderzocht. Wel is uit het onderzoek te halen dat het verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke Product Owners kleiner is dan het verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijk Scrum Masters.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ook is er onderzocht wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Hierbij wordt er gekeken naar alle Agile professionals, dus niet enkel naar de Product Owner.

  • 81% geeft aan een laptop te ontvangen.
  • 75% bouwt een pensioen op.
  • 44% krijgt scholingsbudget

(Lees het rapport voor alle statistieken over secundaire arbeidsvoorwaarden)

Verschillen in salaris per provincie

In het onderzoek is er ook gekeken in welke provincie de respondenten werkzaam zijn. Zo is er gekeken of er een correlatie is tussen de verschillende regio’s en de hoogte van het salaris. Opvallend is dat in de provincie Utrecht, de respondenten het hoogste salaris hebben. Het salaris is in Utrecht respectievelijk 3000 euro hoger op jaarbasis dan in Noord-Holland, de regio waar daarna het meest verdiend wordt. Volgend zijn de regio’s Noord-Brabant en Zuid-Holland. In Flevoland en het buitenland liggen de salaris gemiddeld het laagste. Belangrijke kanttekening hierbij: er is gekeken naar het salaris van Agile professionals in het algemeen en niet enkel naar die van de Product Owner. Echter is de verwachting dat de verdeling voor de Product Owner soortgelijk is.

Wat een Product Owner verdient in verhouding tot provincie

Salaris per sector

De respondenten zijn ook gevraagd naar de sector waarin zij werkzaam zijn. Hieruit kwamen een aantal interessante resultaten. Zo zijn de meeste Agile professionals werkzaam in de ICT-sector. Echter is dit nog niet schokkend, aangezien veel Agile rollen zoals de Scrum rollen ontstaan zijn in de software-industrie. Wel is opvallend dat van alle sectoren, alleen bij overheidsinstanties er een gelijke verdeling is tussen het salaris van mannen en vrouwen. In alle andere sectoren is er wel ongelijke verdeling te zien.  Agile professionals die bij overheidsinstanties werken verdienen gemiddeld het meest. In de sector handel en dienstverlening is de ongelijkheid het grootst, tevens verdienen de mannen hier het hoogste salaris van alle sectoren.

Wat een Product Owner verdient afhangend van sector

Het salaris van Product Owners in correlatie tot leeftijd

Uit het onderzoek blijkt dat naarmate je ouder wordt, je ook meer gaat verdienen. Opvallend is dat alleen bij de leeftijdsgroep 46 tot 55 er geen ongelijke verdeling is tussen het salaris van mannen en vrouwen. bij alle andere leeftijdsgroepen is er wel ongelijkheid is in het salaris. Verder is de ongelijkheid in de groep 56 tot 65 jaar juist het grootste, hier verdienen mannen gemiddeld 19.000 euro meer op jaarbasis. Alle lonen zijn teruggerekend naar full-time basis. De verwachting is dat deze resultaten over de afhankelijkheid van leeftijd ook representatief zijn voor het salaris van Product Owners.

Het salaris naar leeftijd

 

Salaris in verhouding tot het aantal behaalde certificaten

Ook is er onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aantal behaalde Agile gerelateerde certificaten en het salaris dat iemand heeft. Hieruit blijkt dat er een toename te zien is in het salaris, naar mate iemand meer certificaten heeft. Zo is het gemiddelde jaarsalaris van iemand met 5 Agile gerelateerde certificaten 80.000 euro, en het jaarsalaris van iemand zonder Agile certificaten rond de 59.000 euro. Hierbij is wel de kanttekening dat respondenten die meer certificaten hebben behaald, waarschijnlijk ook ouder zijn. Dit dient dus in acht gehouden te worden bij het trekken van conclusies.

Het gemiddelde salaris van een Product Owner naar behaalde certificaten

Het onderzoek geeft duidelijk aan dat Agile gerelateerde trainingen volgen en certificaten halen positieve effecten kan hebben voor het salaris. Bij Agile Scrum Group hebben we meer dan tien Agile gerelateerde trainingen. Ben je benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen? Neem eens contact op via 020 2614 195 of Info@agilescrumgroup.nl en we geven jou een persoonlijk advies.

Over de auteur: Seim Mol

Seim werkt bij Agile Scrum Group als online marketeer. Hij heeft een passie voor continue verbetering en vooruitgang, iets waar je als online marketeer altijd mee bezig kan zijn. Hij woont en studeert nog in Amsterdam, zijn studie Digitale marketing sluit dan ook mooi aan bij de rol die vervuld binnen het team van Agile Scrum Group. Als Seim niet met werk of studie bezig is, dan is hij aan sporten. Zo kan je hem regelmatig langs de Amstel zien hardlopen, of ligt hij in zee te surfen.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]