slim
samen
werken

Scrum in de Bouw

Als er een omgeving is die snel verandert en zich continu moet aanpassen om succes te garanderen is het wel de bouw of de bouwplaats. Of we het nu hebben over het ontwerpen, de voorbereiding of de uitvoering. In ieder opzicht is de bouw een plek waar snel op veranderingen moet worden ingespeeld.

scrum agile in de bouw

Al eerder drong het Agile gedachtegoed door tot de financiële dienstverlening, de zorg, en de overheid. Nu zien we dat ook steeds meer bouwbedrijven Agile en Scrum in de bouw gaan toepassen.

In deze blog lees je over:

  • Voordelen van Scrum in de bouw
  • Voorbeelden van scrumprojecten in de bouw
  • Ontwikkelingen in de bouw
  • Toepassen Agile werken in de bouw
  • Scrum toepassen in de bouw

Stoomcursus Scrum? Check hier 10 korte Scrum animaties

scrum in de bouw met zelforganiserende teams

Voordelen van Scrum in de bouw

Ook bij bouwprojecten met veel onderaannemers heeft het toepassen van Scrum een positief effect op de snelheid; daarmee ook op de doorlooptijden, de samenwerking tussen verschillende disciplines en specialisaties, de vermindering van verspillingen en het vergroten van uiteindelijke klantwaarde en uiteindelijk dus de winst.

“Vroeger zag ik er enorm tegenop om met allerlei verschillende partijen en onderaannemers een groot project te bouwen, maar sinds we met Scrum werken niet meer,” vertelt Hendrik. “Nu werken we in sprints, kort afgebakende periodes. Met zelfsturende teams pakken we het project in delen aan, om bijvoorbeeld binnen twee weken een verdieping af te bouwen. Er worden haalbare doelen gesteld en daardoor beperken we de risico’s. We bespreken dagelijks wat we gedaan hebben en wat nog op de planning staat en stemmen alle taken samen af om ervoor te zorgen dat het gestelde doel behaald wordt. Ook het feit dat de klant aan het einde van de sprint komt kijken, geeft ons motivatie om dat wat besproken is afgerond te hebben. Het is leuk om te horen wat de klant van het product vindt en op te merken wat zij eventueel willen aanpassen. Hier kunnen we dan snel op inspelen. Door middel van het Scrum framework werken we nu voortdurend met een realistische planning. De winst? Transparantie, wendbaarheid, doen wat er echt toe doet ”

Omdat verrassingen haast niet meer voorkomen, is Scrum ook voor de klanten van de bouw een verademing. Ze worden met een vaste regelmaat betrokken bij de resultaten en voortgang van het werk. Aanpassingen kunnen snel doorgevoerd worden van beide kanten en er is veel begrip voor het proces tijdens de bouw en eventuele extra kosten.

Voorbeelden van Scrum Projecten in de Bouw

  • Waterkering Kern Spakenburg (Vallei en Veluwe) (aanneemsom € 5 miljoen)
  • Nieuwbouw 78 appartementen (Woonvisie), (aanneemsom € 9,2 miljoen, 2017)
  • KIKAbouw Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Ontwikkelingen in de bouw (redenen om meer Agile te werken)

  1. Wijzigingen in Wet- & regelgeving

De bouwsector heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Denk hierbij aan de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), de controle van kwaliteit, reductie milieubelasting etc. Het doorvoeren van deze wetten en regels gebeurt projectmatig. Deze projecten zijn complex en kun je goed met Scrum uitvoeren.

2. Nieuwe kansen en Trends

Duurzaamheid is in de bouw tegenwoordig een belangrijk thema. Er is grote vraag naar zonnepanelen, waterpompen en energie reducerende systemen. Dat betekent dat er meer specialistische kennis en vakmanschap nodig is. Het welzijn van de medewerkers wordt steeds belangrijker in de bouw, net als het behouden en aantrekken van het juiste personeel. Klanten worden steeds mondiger en willen meer bij het proces betrokken worden. In de bouw wordt op steeds grotere schaal gebruikgemaakt van 3-D-printing en robotisering vindt zijn intrede.

Al deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op hoe een bouwbedrijf zich organiseert. Veel van deze ontwikkelingen zijn nieuw, en niemand weet wat exact de impact gaat zijn. Scrumteams kunnen goed omgaan met onzekerheid en zijn daarom een logische keuze.

  1. Risico’s

De productie- en bedrijfsprocessen worden steeds afhankelijker van een goede werking van techniek, software en ICT-infrastructuren. Maar bovenal een goede samenhang en afstemming op de bouwplaats zelf, een goede communicatie met alle disciplines en het samenwerken naar een gemeenschappelijk doel zijn zaken die van belang zijn. Dit alles vraagt om een andere manier van het oppakken van bouwprojecten.

Van traditioneel denken in de bouw

Massaproductie: hoe meer ik doe, hoe meer geld het oplevert. Kosten besparen door meters te maken. Watervalplanning met één discipline aan het werk. Activiteiten worden in lijn gepland en uitgevoerd. Eerst alleen de fundering maken. Na de fundering worden alle wanden gesteld, de hele staalconstructie, het gehele dak geplaatst, etc. etc. In een watervalplanning zie je lange balken in excel waarbij één afdeling aan het werk is. Bedrijven zijn er nu op ingericht één specifiek onderdeel aan te pakken en zo meters te maken. In de praktijk zie je op een bouwplaats dat een ploeg mensen bezig is, maar dat het op de rest van de bouwplaats vrij rustig is.

In het verleden was er niet altijd een goede coördinatie van de samenwerking, waardoor men elkaar in de weg kon gaan lopen. Of erger: werkzaamheden waren niet op elkaar afgestemd. Het plafond was bijvoorbeeld al geplaatst, maar de electrakabels moesten er nog in. Hierdoor is de overtuiging ontstaan dat we gefaseerd te werk moeten gaan en dat niet alles in één keer kan. Het gevolg is dat we op elkaar gaan wachten, waardoor de klant met de gevolgen wordt geconfronteerd (lange bouwtijd). De klant betaalt niet voor het bouwproces, maar voor het resultaat. Daarbij wacht een klant vaak minstens een jaar voor het resultaat eindelijk te zien is.

Lees ook: klassieke vs. Agile organisatiestructuren

scrum in de bouw agile werken in de bouw

Naar Agile denken in de bouw

Agile werken wordt steeds meer van cruciaal belang. Naast de vele voordelen van Agile werken is er ook een noodzaak: de bouw moet flexibel, lenig en proactief nieuwe kansen weten te benutten in deze veranderende wereld en tegelijkertijd robuust en veerkrachtig genoeg zijn om onvoorziene veranderingen te kunnen opvangen.

Flexibele bedrijfsstrategie

Agile is niet alleen een trend, het is een logisch gevolg van onze nieuwe tijd. Agile zorgt ervoor dat onze bedrijfsstrategie flexibel is, het creëren van verhoogde klantwaarde die in balans is met de bedrijfswaarde is een natuurlijk gevolg van een Agile strategie. Hierdoor zal de continuïteit van het bedrijf geborgd worden. Deze ontwikkeling vraagt naast een nieuwe kijk op strategie ook een nieuwe kijk op HR. De medewerkers en het bedrijf zal automatisch de goede en klantgerichte medewerkers krijgen en behouden door na te denken over een Agile HR systeem.

Samenwerken met de klant

Help de klant zo snel mogelijk waarde te zien en ontvangen. Door de klant te betrekken in het proces en iteratief, stapsgewijs, waarde op te leveren, zorg je voor verhoogde flexibiliteit. Transparant zijn in de samenwerking en heldere werkafspraken vastleggen die een gezamenlijk doel dienen, zijn hierbij cruciaal. Het raamwerk dat bewezen effectief is bij bouwprojecten, is Scrum.

Scrum in de bouw

Scrum en Agile worden meestal in één adem genoemd. Echter, wat is het verschil tussen Agile en Scrum? Agile is een set van principes en kent meer dan 40 raamwerken (methodieken). De grote gemene deler van alle Agile methodieken is dat zij iteratief en stapsgewijze ontwikkeling ondersteunen.

starten met scrum in de bouw en agile werken

Het Scrum raamwerk mag dan uit de IT komen, maar voor projectmatig werk is deze methodiek door zijn succes al snel overgewaaid naar overige omgevingen. De bouw is daarbij geen uitzondering. Je zou kunnen zeggen dat de bouwkeet de oudste Scrum meeting is die er bestaat. Alle specialisten samen in de schaftkeet, onder het genot van een bakkie, in overleg wat we die dag gaan doen. 

Hoe Scrum toe te passen in de bouw

Scrum zorgt ervoor dat we op korte termijn multidisciplinair samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Bijvoorbeeld het opleveren van een verdieping van een gebouw. Alle nodige disciplines zijn aanwezig en stemmen onderling samen het werk af. Ze doen dit onder begeleiding van een Scrum Master die het proces begeleidt, waardoor afhankelijkheden helder worden en alle taken transparant zijn. Dagelijks komen de disciplines bij elkaar om elkaar kort een update te geven en eventueel hulp te vragen, zodat het team snel kan inspelen op nodige veranderingen. Door de visuele tools die Scrum biedt zijn er geen lange vergaderingen nodig. Het is in één oogopslag helder waar we staan en wat er gebeuren moet om de oplevering te garanderen. Aan het eind van de Sprint (een afgesproken tijdsperiode) wordt het opgeleverde werk aan de klant en eventuele inspectie opgeleverd. Er wordt verteld wat er allemaal gedaan is en om feedback gevraagd. Zo wordt de klant steeds betrokken in de verschillende fases van het werk en kunnen er snel besluiten genomen worden of aanpassingen worden gedaan. Bovendien garandeert Scrum op deze manier dat een product of service wordt opgeleverd dat aan alle verwachtingen voldoet. En dat er gedurende het proces makkelijk aanpassingen gedaan kunnen worden, wanneer dit niet het geval is.

Vraag je je af hoe je met jouw team of organisatie slimmer kunt samenwerken a.d.h.v. Agile of Scrum? Volg dan een van onze trainingen of neem eens contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken met een van onze ervaren Agile coaches. Je kunt ons bereiken via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

 

Over de auteur: Ivar Rameijs

Graag maak ik filosofieën zoals Agile en Lean voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar. Met veel energie, enthousiasme en een beetje theater werk ik met teams en organisaties om lekker aan de slag te gaan! Modellen en theorieën zijn interessant, maar het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet. Ik ondersteun daar graag bij.