slim
samen
werken

Agile en Scrum in de Financiële Dienstverlening

De financiële sector is de afgelopen jaren flink onder druk gezet door de crisis. Door de snel veranderende markt en klantbehoefte is Agile en Scrum in de financiële dienstverlening populair. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, en beleggingsmaatschappijen, iedereen heeft van Agile gehoord. Organisaties willen hun klanten gelukkig houden en voeren stapsgewijs verbeteringen voor de toekomst door. In Nederland is ING hierin een voorloper, maar ook andere financiële dienstverleners als Aegon, ABN-Amro en Rabobank zijn meer met Agile en Scrum gaan werken.

Ook interessant: Agile en Scrum voor grote organisaties

In deze blog lees je hoe Agile en Scrum wordt toegepast bij banken en andere financiële dienstverleners met 5 belangrijke tips met concrete voorbeelden.

agile en scrum in financiële dienstverlening

Waarom Agile? Van bureaucratie naar zelforganisatie
De traditionele bank is bureaucratisch en ingericht in functionele silo’s waardoor een nieuw product op de markt brengen niet vanzelf gaat. Volgens Agile principes zijn er minder hiërarchische leidinggevenden die bepalen wat er moet gebeuren en ontwikkelingen af kunnen remmen door trage besluitvorming. In plaats daarvan zijn er teams (Squads genaamd in het Spotify Model) die verantwoordelijk zijn voor dienstverlening aan de klant. Deze teams zijn klantgericht, zelforganiserend, multidisciplinair en continu bezig met het verbeteren en innoveren van diensten.

#4 redenen voor Agile werken:

 1. Klantevredenheid gaat omhoog doordat je makkelijk in kunt spelen op de behoefte van de klant;
 2. Time to market is korter waardoor je als financiële dienstverlener sneller kunt innoveren;
 3. Efficiënter; je doet hetgeen wat het meeste waarde oplevert voor de klant;
 4. Wendbaarder; door continue feedback van de klant op de deelproducten.
Voorbeeld scrumproject: ‘duurzaam sparen’
Voor banken is het belangrijk in te spelen op veranderingen, zoals globalisering, klimaat, en digitalisering. Deze vormen kansen en/of bedreigingen voor de organisatie. ‘Duurzaam sparen’ is een voorbeeld van een project dat met Scrum kan worden opgepakt. Dit voorbeeldproject wordt beschreven aan de hand van een aantal tips.

scrum bij bank verzekeraar pensioenfonds

Scrum Framework

Hieronder vier tips met concrete voorbeelden om een scrumproject als ‘duurzaam sparen’ in de financiële dienstverlening aan te pakken.

 • 1: Verzamel wensen van de klant
  Bij Scrum is het belangrijk te weten wat de klant graag wil en welke verwachtingen de klant heeft. Het is belangrijk om wensen, ideeën en mogelijkheden met de klanten en andere stakeholders te bespreken. Wat verstaat de klant onder duurzaamheid? Wat vindt de klant hierin het belangrijkste? Hoe wil de klant op de hoogste gesteld worden? Prioriteer deze wensen op de Product Backlog zodat je geen geld en tijd verspilt aan triviale onderdelen en waardevolle deelproducten kunt opleveren.
 • 2: Lever deelproducten op
  In Scrum lever je in korte iteraties deelproducten op. In deze zogenoemde sprints van één tot vier weken, presenteer je aan het eind een onderdeel van je eindproduct aan klanten en andere stakeholders. Je kunt bijvoorbeeld i.p.v. een big bang release met grote investeringen in veel bedrijven, beginnen met één of een aantal investeringen in duurzame bedrijven. De feedback van klanten en andere stakeholders helpen je om de volgende stap te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld van het spaargeld voor klanten investeringen aanpassen of uitbreiden om de wens van de klant te vervullen.
 • 3: Continue feedback van klanten
  Betrek je klant dus bij het werk wat je hebt gedaan en wat je verwacht te gaan doen. Belangrijk hierin is de dialoog waarin (veranderende) verwachtingen van klanten en andere stakeholders worden besproken. Door visueel te maken waaraan gewerkt wordt, creëer je draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. Stel je voor dat je bij iedere iteratie de klant een nieuwsbrief stuurt van de nieuwe duurzame bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Zo raakt de klant betrokken en zal daarom minder snel de neiging hebben om over te stappen naar een andere aanbieder.
 • 4: Multidisciplinair samenwerken
  Klantgericht werken stelt eisen wat betreft samenwerken over silo’s heen. In plaats van losse afdelingen die zelden samenwerken, werk je met multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor de integrale klantbeleving en voorbij de ‘status quo’ kunnen kijken. Door multidisciplinaire teams, bijvoorbeeld sales, marketing, portefeuillemanagers en assetmanagers in een team, wordt de klant optimaal bediend. Ook kunnen beslissingen snel worden gemaakt. Je wilt dat het team in staat is om (bijna) al het werk op te pakken. Hierdoor wordt het team niet geremd door afhankelijkheden van derden.
 • 5: Lerend team
  Ook kan het team leren van elkaars expertise en perspectief. Aan het eind van iedere sprint wordt in de Retrospective gekeken naar de samenwerking: ‘wat ging er goed? wat kan er beter?’. De bijbehoren actiepunten worden opgepakt in de volgende sprint. De effectiviteit en productiviteit van een Scrum Team neemt hierdoor toe met als resultaat meer waarde voor de klant.

Kennismaken?
Werk jij bij een financiële dienstverlener? Vraag je je af wat Agile voor jou kan betekenen? Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over wat Agile organiseren voor jouw organisatie kan betekenen. Wij zijn iedere dag bereikbaar op 020 2614 195 of via info@agilescrumgroup.nl.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.