slim
samen
werken

Hoe ontwikkel ik als Agile Coach zelfbewustzijn binnen teams?

Een belangrijk concept binnen Agile organisaties is Learning Agility; het vermogen van medewerkers om in nieuwe situaties snel effectief gedrag te ontwikkelen. Learning Agility kenmerkt zich door 5 dimensies, namelijk zelfbewustzijn, veranderingsgericht, mentale wendbaarheid, mensgericht en resultaatgericht. Het belangrijkste startpunt bij verandering ligt vaak bij jezelf. De dimensie ‘zelfbewustzijn’ vormt dan ook het fundament om Learning Agility te bereiken. In dit blog gaan we in op dit begrip en vertellen we hoe je als Agile Coach zelfbewustzijn kan ontwikkelen.

Learning Agility: Wat is zelfbewustzijn?

Zelfbewustzijn is een breed begrip en het kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Een groot aspect van zelfbewustzijn is zelfkennis; het bewust zijn van eigen kwaliteiten en valkuilen. Mensen met een hoog zelfbewustzijn zijn vaak reflectief op hun prestaties, hierdoor geven ze aandacht aan hoe ze dingen beter kunnen doen en zijn ze leergierig. Iemand die bewust is van de mogelijkheden om zelf ergens beter in te worden zal effectiever leren dan iemand die snel tevreden is met zichzelf. Zelfbewustzijn is dus eigenlijk de kunst van ervaringen opdoen en daarvan te leren.

zelfbewustzijn ontwikkelen als coach

Mensen met een hoog zelfbewustzijn gaan door tot de laag van identiteit en weten goed wie zij zijn en wat zij doen, denken, voelen of hebben meegemaakt. Zij hebben besef van het eigen bestaan en zijn bewust van wat er in het lichaam en geest omgaat. Het observeren van eigen gedachtes, gedragingen en gevoelens staan hierbij centraal, evenals het acteren naar congruentie in deze 3 dimensies.

Hoe kun je zelfbewustzijn in teams aanwakkeren?

Een van de verantwoordelijkheden van de Agile Coach is het aanwakkeren van zelfbewustzijn in het team. De randvoorwaarde om dat te kunnen bereiken is dat er veiligheid en vertrouwen binnen het tean is. Vanuit een onbevooroordeelde blik mag iedereen zich laten zien en wordt iedereen in zijn/haar waarde gelaten. Het is belangrijk om een goed en veilig moment te kiezen om dit onderwerp aan te stippen, zoals bijvoorbeeld tijdens de retrospective. Daarnaast zijn de werkvorm/interventie (bijvoorbeeld: spreken, schrijven, visualiseren, interviewen) en het onderwerp natuurlijk van wezenlijk belang. Zoals gezegd kan de diepgang van zelfbewustzijn verschillen. Enkele onderwerpen waar je aan kan denken:

  • Persoonlijke doelen
  • Zelfonthulling (delen van gevoelens, ervaringen, gedachtes)
  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Waardenoefening
  • Trots op..
  • Angsten en onzekerheden
  • Purpose; wat drijft je in het leven? Waar sta je voor?
  • Emoties delen
  • Gedragingen kenbaar maken
  • Waar zit je passie?

Om echt meer de diepte in te gaan, is het van belang om op bovenstaande aspecten door te vragen. Delen is namelijk pas het begin. Om deze onderwerpen te bespreken en zelfkennis effectief te benutten is reflectie nodig, inclusief de eventuele gewenste nieuwe gedragingen. Blijf dus vooral tijdens retrospectives eenvoudig reflecteren op zaken door bijvoorbeeld de vraag te stellen; wanneer heb je afgelopen week jouw sterkte echt laten zien? Hoe kan je deze vaker laten zien? Wanneer ben je in je valkuil geschoten? Hoe kan je dat volgende keer voorkomen?

Zelfbewustzijn in teams

Structureel stilstaan op dit niveau is van belang om zelfbewustzijn te creëren en steeds diepere lagen aan te kunnen raken. Zorg dat het leuk en speels blijft en nooit een doel op zich wordt. Dan kan het doorslaan in presteren en dat is nou juist niet de bedoeling. Uiteindelijk gaat het over het ontplooien van ieder individu en daarmee de wijsheid van de groep optimaal te kunnen activeren, zodat werkgeluk vergroot wordt en uiteindelijk teams optimaal met elkaar kunnen samenwerken.

Ook interessant:

Een korte animatie video waarin de retrospective wordt uitgelegd.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.