slim
samen
werken

Wat is een Solution Train Engineer? (+verantwoordelijkheden)

Wat als je als organisatie met zoveel Agile teams aan een product werkt dat ze zelfs met een Agile Release Train moeilijk te managen zijn? Daarvoor zijn de Agile Solution Train en Solution Train Engineer bedacht. In dit artikel leggen we uit wat het is, wat de Solution Train Engineer is, en welke verantwoordelijkheden die heeft.

Wat is een Solution Train Engineer

Een stapje, terug wat is een Agile Release Train ook al weer?

Om de vraag te beantwoorden wat een Solution Train Engineer (STE) is, is het belangrijk om wat meer van de context te weten. Om te beginnen: het is een term die wordt gebruikt binnen het SAFe framework om een rol aan te duiden. Het SAFe framework wordt gebruikt in situaties waarbij er verschillende Agile teams bestaan binnen een organisatie die afhankelijkheden met elkaar hebben. Om de samenwerking en afhankelijkheden tussen de verschillende Agile teams te managen, is het fenomeen Agile Release Train (ART) ontstaan. Dit is een organisatiestructuur (samenwerkingsverband) waarin Agile teams aan één of meer producten of diensten werken (solutions).

Wat is de Agile Solution Train?

Bij hele grote organisaties komt het voor dat de producten en/of diensten zo omvangrijk zijn, dat een Agile Release Train niet toereikend is. Daarvoor is de Agile Solution Train ontwikkeld. Dit is feitelijk een organisatiestructuur waarin meerdere Agile Release Trains’ samenwerken aan één of meer omvangrijke diensten en/of producten.

Als onderdeel van de organisatievormen, Agile Release Train en Agile Solution Train, zijn rollen gedefinieerd om invulling te geven aan de samenwerking in en tussen de teams. Één van die rollen is, de rol van Solution Train Engineer.

Onderstaand een afbeelding van het concept Agile Solution Train

Afbeelding van de Solution train

Wat is een Solution Train Engineer?

De eenvoudigste manier om de rol te begrijpen, is de verantwoordelijkheden (rollen) vanuit het Scrum framework als uitgangspunt te hanteren. De rollen in het Scrum framework zijn Product Owner, Scrum Master en Developer die respectievelijke verantwoordelijk zijn voor het ‘wat’, het ‘proces’ en het ‘hoe’. Hierbij is de Scrum Master rol, de rol die vergelijkbaar is met die van Solution Train Engineer. Zonder heel erg in detail te treden is de Scrum Master de ‘leraar’, ‘facilitator’, ‘coach’ en ‘obstakeloplosser’ van het Scrum team. De Solution Train Engineer heeft een vergelijkbare verantwoordelijkheid maar dan voor een Agile Solution Train.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Solution Train Engineer?

De Solution Train Engineer is een dienend leider en coach die als facilitator optreedt voor de events en processen van een Agile Solution Train. Die de afhankelijkheden coördineert tussen de Agile Release Trains die onderdeel zijn van een Agile Solution Train en ondersteunt de Agile Release Trains in het leveren van waarde.
Onderstaande punten geven in meer detail de verantwoordelijkheid van een Solution Train Engineer weer:

Faciliteren van de Agile Solution Train PI Planning;

De PI Planning is het event waarin voor een periode van 8 tot 12 weken wordt bepaald welke waardevolle producten/diensten geleverd gaan worden. Dit is primair iets voor de Agile Release Trains, maar om te zorgen dat de Agile Release Trains binnen een Agile Solution Train op elkaar zijn afgestemd, vindt er afstemming/synchronisatie plaats op het niveau van de Agile Solution Train. De Solution Train Engineer zorgt dat dit plaatsvindt en faciliteert het proces daar waar nodig.

Coördinatie van de levering van omvangrijke producten/diensten;

Het in een bepaald ritme opleveren van producten/diensten door verschillende Agile Release Trains behorend tot één Agile Solution Train, behoeft de nodige afstemming en vooral ‘learning cycles’. De Solution Train Engineer zorgt dat de ‘learning cycles’ plaatsvinden zodat de verschillende onderdelen van een Agile Solution Train gecoördineerd samenwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue waardevolle producten/diensten worden geleverd.

Coaching van de Agile Solution Train stakeholders;

De Solution Train Engineer zorgt ervoor dat alle onderdelen van de Agile Solution Train zich de Lean-Agile mindset eigen maken en werken volgens de daaraan gerelateerde waarden en principes.

Optimaliseren van de ‘flow’ van de Agile Solution Train;

‘Flow’ is één van de belangrijkste doelen van het toepassen van het SAFe framework. ‘Flow’ zorgt ervoor dat er continue in een zo hoog mogelijk tempo waardevolle producten/diensten worden geleverd. De Solution Train Engineer monitort en meet de flow van een Agile Solution Train en past ‘werkwijzes’ toe om de ‘flow’ te verhogen.

Stimuleren van ‘continue verbeteren’.

Continue leren en verbeteren is een belangrijke ‘outcome’ van het toepassen van SAFe. De Solution Train Engineer zorgt ervoor dat de performance van de Agile Solution continue wordt gemonitord op

Na het lezen van dit artikel benieuwd geworden hoe SAFe jouw organisatie verder kan helpen? Praat er een over door met één van onze experts. Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we helpen je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.