slim
samen
werken

Het Progress Principle (Progressieprincipe) & Scrum

Progressieprincipe gebruik model

Het progressieprincipe uitgelegd

Teresa Amabile (2011) schrijft in The Progress Principle over het belang dat er progressie is in je werk. Om het belang van vooruitgang in werk te begrijpen is het allereerst goed om de invloed van werkbeleving op prestaties te beschrijven.

Onderzoek van Amabile waarin bijna 250 mensen over een langere periode een dagboek bijhielden, toonde duidelijk aan dat mensen met een positieve werkbeleving creatiever en productiever zijn. Dit geldt zeker voor kenniswerkers.

De werkbeleving bevat drie factoren:

  • emoties;
  • percepties;
  • motivatie.

De bevindingen uit het onderzoek van Amabile laten zien dat (1) blije medewerkers, (2) positieve percepties van collega’s en de organisaties als geheel, en (3) intrinsieke motivatie allemaal leiden tot betere prestaties. Het is duidelijk dat het voor elke organisatie interessant is om deze dynamiek verder te verkennen.

Toen het Amabile en haar collega’s duidelijk werd hoe belangrijk emoties, percepties, en motivatie zijn, stelden zij zich de vraag: welke gebeurtenissen op het werk beïnvloeden de werkbeleving het sterkst?

Progressieprincipe model

Uit dezelfde dagboeken konden de onderzoekers concluderen dat vooruitgang (progressie) in de werkzaamheden de grootste correlatie heeft met werkbeleving. Op 76% van de dagen waar de werkbeleving positief is, ervaart men vooruitgang in het werk. Vooruitgang hoeft niet per se groots en meeslepend te zijn; kleine verbeteringen in het werk of het bereiken van subdoelen hebben dezelfde positieve invloed.

Naast vooruitgang correleerden twee andere gebeurtenissen sterk met een positieve werkbeleving, namelijk katalysatoren en intermenselijke stimulans. Katalysatoren zijn acties die iemands werk vooruithelpen, zoals het beschikbaar stellen van de juiste middelen (geld, tijd, expertise), het stellen van duidelijke en haalbare doelen of het toestaan van autonomie. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol.

Bij intermenselijke stimulans kun je denken aan het aanmoedigen van collega’s of het tonen van respect. Ook hierin heeft een leidinggevende een belangrijke voorbeeldfunctie.

Vooruitgang, katalysatoren en intermenselijke stimulans hebben allemaal hun tegenhanger. Zo kun je in plaats van vooruitgang tegenslag ervaren, de katalysator kan uitblijven en men kan obstakels zien, en je kunt in plaats van stimulans ook tegenwerking ondervinden. Deze factoren hebben een negatieve invloed op de werkbeleving, en dus op prestaties. En het vervelende is: negatieve gebeurtenissen op het werk wegen zwaarder dan positieve.

Toegepast: Het progressieprincipe en Scrum bij een ziekenhuis

Bij een Nederlands ziekenhuis stond al jaren een lastig project in de wacht: het zorgportfolio moest worden aangepast. De noodzaak werd steeds groter, omdat zorgverzekeraars een bepaald productievolume eisen voordat zij zorg inkopen, en dit volume kun je als ziekenhuis alleen halen als je duidelijke keuzes maakt in het zorgportfolio. Het leidde telkens tot de fundamentele vraag: waar specialiseren wij ons als ziekenhuis in?

Het project kwam al tijden niet van de grond, totdat er een Scrumteam werd samengesteld van medisch specialisten, data-analisten en bedrijfskundigen. Dit multidisciplinaire team kreeg de opdracht om een voorstel te doen voor een zorgportfolio.

Al na twee Sprints kon het team in grote lijnen het toekomstige portfolio delen met stakeholders. Deze tastbare vooruitgang zorgde voor een positieve werkbeleving en hoge productiviteit bij het team. Het gebruik van Scrum werkte als katalysator, om verschillende redenen: (1) er werden duidelijke, haalbare doelen gesteld, (2) het team kreeg autonomie, en (3) er werden middelen beschikbaar gesteld (tijd van medisch experts en andere disciplines en inrichting van een mooie Scrumruimte). Het team was respectvol tegenover elkaar en kreeg in Scrum Reviews vanuit de stakeholders de benodigde positieve intermenselijke stimulans. Tenslotte werkte de Scrum Master voortdurend aan het overwinnen van obstakels die het team zag, de Scrum Master wist op diverse plekken in het ziekenhuis tegenwerking om te buigen in stimulans. Dit heeft voor het ziekenhuis geresulteerd in een gedragen visie op het zorgportfolio van de toekomst.

Het correct gebruiken van Scrum zorgt ervoor dat vooruitgang, katalysatoren en intermenselijke stimulans volop aanwezig zijn binnen een team. Geen wonder dus dat mensen het werken in Scrumteams als aangenaam ervaren en verhoogde creativiteit en productiviteit laten zien.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.

LINKEDIN
Follow by Email
Schrijf je in om om de week de nieuwste Agile inzichten te ontvangen