slim
samen
werken

De Agile Manager: 5 grote veranderingen voor mij als manager

In een wereld waar klantwensen sneller wijzigen dan ooit, waar technologische ontwikkelingen voor steeds minder mensen zijn bij te houden, wordt het belang van wendbaar organiseren steeds duidelijker. Het ene na het andere bedrijf sneuvelt omdat de manieren van organiseren die we nu nog vaak gebruiken slecht kunnen inspelen op een veranderende omgeving. Traditionele managers staan voor de uitdaging hun organisatie te transformeren. Wat dit extra lastig maakt, is dat hun eigen rol mee transformeert naar die van de agile manager.

In dit artikel wordt niet ingegaan op wat Agile is, dat kun je in dit artikel lezen. Het doel van dit artikel is om de veranderende rol van de traditionele manager te duiden. Dit wordt gedaan door eerst de traditionele manager te vergelijken met de agile manager. Vervolgens wordt ingegaan hoe je als agile manager jouw teams kunt helpen in de transitie naar een agile organisatie.

Lees ook: wat is het verschil tussen een projectleider en een scrum master?

agile management

De traditionele manager vs. de Agile manager

Traditionele managerAgile manager
Controleert teams die rapporteren aan het management. De manager maakt vervolgens keuzes op basis van incomplete informatie (een rapportage).Vertrouwt teams op het nemen van de juiste keuzes. Dit is de correcte werkwijze wanneer medewerkers meer informatie hebben in vergelijking met een manager i.r.t een keuze.
Top-down georiënteerd. Stelt doelen die teams moeten behalen. De manager evalueert het team.Bottom-up georiënteerd waarbij de manager het team zo helpt dat zij optimaal samen kunnen werken en presteren. Doelen worden in samenspraak bepaald en de manager coacht het team de doelen te behalen.
Fouten maken wordt afgekeurd. Werknemers doen wat hen wordt gevraagd om niet in de problemen te komen.Fouten maken is niet erg. Je bent er achter gekomen dat iets niet werkt en dat is ook waardevol. Werknemers gaan meer eigen initiatief tonen en zijn niet bang iets fout te doen.
Managementinformatie is inzichtelijk voor de manager. Deze interpreteert en stuurt bij.Managementinformatie wordt ontsloten op teamniveau. Hierdoor kan het team zelf verantwoordelijkheid nemen en bijsturen wanneer nodig.
Manager is geïnteresseerd in allerlei metrics die prestaties weergeven.De agile manager is voornamelijk geïnteresseerd in die paar metrics die er écht toe doen. Deze zijn gericht op toegevoegde waarde voor interne en externe klanten.

Hoe help je jouw teams als agile manager in deze transformatie?

Als agile manager kun je vorm geven aan de agile transformatie door aandacht te geven aan in ieder geval deze drie essentiële zaken:

  1. Een duidelijk doel doet wonderen
  2. Vind de balans tussen vasthouden en loslaten
  3. Ontwikkel een Agile cultuur (ook al gaat dat niet over één nacht ijs)

Een duidelijk doel doet wonderen

Als agile manager werk je met zelf-organiserende agile teams. Dit zijn zelfstandige teams die intensief, multi-functioneel, en face-to-face met elkaar samenwerken om zo snel mogelijk zo veel mogelijk waarde te creëren voor klanten. Zelfstandigheid is iets moois, maar bestaat alleen wanneer een duidelijk doel is gesteld. De juiste focus aanbrengen (in lijn met de organisatiestrategie) is verantwoordelijkheid voor de manager. Binnen een agile organisatie ligt deze focus bijna altijd op de klant (en de interne klant; de medewerker). Zo creëer je een organisatie die haar voelsprieten op de zaken heeft gericht die er echt toe doen.

Vind de balans tussen vasthouden en loslaten

Een traditionele manager geeft teams opdrachten en controleert de voortgang. Een transitie naar zelf-organiserende teams verloopt over het algemeen in een aantal fasen. Hoe meer zelfstandigheid een team laat zien, en hoe meer vertrouwen een manager geeft, hoe meer je kunt spreken van een zelf-organiserend team.

Als je een zelf-organiserend team wordt is het belangrijk te weten wat er van je wordt verwacht (zie voorgaande alinea). Wat is het doel, wat is de rolverdeling, en volgens welk proces werken we samen (bijvoorbeeld Scrum of Kanban)? Welke keuzes kunnen we zelf maken? Hoe maken we keuzes? Wat doen we als er een conflict is? Al deze zaken moeten ingericht worden en daar heb je als manager een belangrijke rol in. Je maakt jezelf tot op zekere hoogte overbodig als agile manager, maar ook dat is hard werken! Als een team zelf-organiserend wordt verandert de rol van traditionele manager naar agile manager. Dan gaat het niet meer over het “managen” van medewerkers, maar over het neerzetten van visie, leiderschap op alle niveaus aanmoedigen, en het in hun kracht zetten van medewerkers.

Ontwikkel een Agile cultuur (ook al gaat dat niet over één nacht ijs)

Binnen een agile organisatie is verandering de enige constante. Kortom: we moeten er aan wennen dat onze werkzaamheden voortdurend onderhevig zullen zijn aan verandering. Je hier tegen verzetten is zinloos en zal ertoe leiden dat je uiteindelijk overbodig wordt. Een agile manager is in staat medewerkers mee te nemen in deze continue veranderingen. Verandermanagement is dus een skill die belangrijker wordt dan ooit tevoren.

Lees ook: Agile HR: 4 HR invloeden die jouw organisatie wendbaarder maken

Een ander gevolg van voortdurend veranderend werk is een voortdurende opleidingsbehoefte bij medewerkers. Stel medewerkers in staat mee te kunnen komen in alle veranderingen door voldoende tijd en geld te reserveren voor opleidingen. Een agile cultuur kenmerkt zich door een honger naar kennis.

Als agile manager sta je open voor experimenten. Veel succesvolle innovaties zijn als experiment begonnen. Een experiment kenmerkt zich door een hoge kans op falen. Om tot innovatie te komen, zul je dus veelal herhaaldelijk moeten falen. Een agile manager weet dit. Een agile manager gelooft in synergie. In een samenleving waar organisaties onderling steeds meer met elkaar verbonden zijn (netwerkorganisaties) beseft een moderne manager dat je  niet alles alleen moet willen kunnen. Agile management betekent op zoek gaan naar kruisbestuiving zowel binnen als buiten de organisatie.

Een agile manager onderkent het belang van multi-disciplinair samenwerken. Hierdoor verschuift de focus van een “succesvol ik” naar een “succesvol team”. Een agile manager houdt van transparantie en kent het belang van korte feedbackloops. Medewerkers zeggen tegen elkaar waar zij nog verder kunnen verbeteren, of waar zij denken dat verandering nodig is om ook over een paar jaar nog mee te doen als organisatie.

Wil jij met jouw management eens een dag doordenken over wat agile management jullie organisatie kan brengen? Neem dan contact op met ons over de Coachend Leidinggeven training.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.