slim
samen
werken

Verbeter de Samenwerking tussen Product Owners en Teams met Agile en Lean

Dit is een gastblog geschreven door Ben Linders. Ben Linders is een onafhankelijk trainer, coach, adviseur, auteur, en spreker, in agile, lean, kwaliteit, en continue verbetering. Auteur van Waardevolle Agile Retrospectives, creator van de Agile Zelfevaluatie Kaarten.

Veel organisaties werken Agile en gebruiken activiteiten en rollen uit de Scrum Guide om producten of diensten te ontwikkelen. Met Scrum alleen kom je er niet is mijn ervaring. In dit artikel geef ik je ideeën en tips gebaseerd op Agile en Lean productontwikkeling die je kunt gebruiken om de samenwerking tussen teams en product owners handen en voeten te geven en daadwerkelijk te verbeteren.

Zo werkt Scrum niet
In sommige Agile “projecten” zien teams en product owners elkaar alleen aan het begin van de iteraties bij de planning game en aan het einde bij de demo of sprint review. Zulke projecten baseren zich daarbij op Scrum, maar eigenlijk wordt er op deze manier niet echt Agile gewerkt.

Als er geen contact is tussen product owners en teams gedurende de iteraties dan is de kans groot dat er software maakt die niet aan de wensen van de gebruikers voldoet: Verkeerde of onnodige functies, functies die niet handig te gebruiken zijn, of functies die niet goed werken.

Deze manier van Scrummen lijkt meer op de klassieke manier van werken, bekend als de waterval aanpak. Weliswaar mini watervalletjes van enkele weken, maar met hetzelfde grote risico als in waterval: Pas aan het eind van de iteratie krijg je feedback en dan blijkt vaak dat wat er geleverd wordt niet is wat de gebruikers nodig hebben.

Met product owners die alleen aan het begin en einde van de iteratie erbij zijn en de daardoor uitgestelde feedback wordt er geld en tijd verspild. Niet echt Agile dus.

Samenwerken in Scrum
Het werkt beter als product owners en Scrum teams samenwerken vanaf de eerste gebruikersbehoefte tot aan het daadwerkelijk gebruik van producten. Waar er onduidelijkheid is met een user story helpen product owners de teams door door het beantwoorden van vragen en feedback te geven. Is dit wat gebruikers willen, is het voldoende? Is het bruikbaar, snel genoeg en betrouwbaar? Kunnen gebruikers hier wat mee?

Samenwerking komt van twee kanten. Het is niet enkel een kwestie van “product owners moeten beschikbaar zijn en tijd hebben voor teams”; teams moeten ook actief contact met hun zoeken en product owners betrekken bij de activiteiten.

Teams hoeven niet te wachten tot de sprint review of demo. Zodra ze vinden dat een user story af is (done) kunnen ze hem al laten zien aan hun product owner.

Lean en Scrum
Scrum legt nadruk op de planning game en de sprint review als momenten waarop product owners en teams elkaar zien. Het Agile Manifest heeft het over “onderlinge interactie” en “samenwerking met klanten en gebruikers”: een goede mindset maar daarmee weet je nog niet hoe je het concreet kunt doen.

Samenwerken doe je door mensen te betrekken waar dat zinvol en nodig is. En dat is nu juist waar Lean oplossingen biedt! Waar Agile voornamelijk aandacht geeft aan teams en de interactie met de omgeving, kijkt Lean naar de gehele keten: van gebruikersbehoefte tot waarde voor de gebruikers.

Lean combineert Agile en Lean met de volgende 7 principes:
– Verminder Verspillingen (Eliminate Waste)
– Integreer Kwaliteit (Build Quality In)
– Leer Voortdurend (Learn Constantly)
– Lever Snel (Deliver Fast)
– Betrek Iedereen (Engage Everyone)
– Verbeter Continu (Keep getting Better)
– Optimaliseer het Geheel (Optimize the whole)

Intensieve samenwerking tussen product owners en teams vermindert verspilling. Daarnaast kunnen product owners de verbinding leggen tussen teams en gebruikers; door iedereen te betrekken wordt er een beter product geleverd.

Enkele tips om de samenwerking tussen teams en product owners te verbeteren zijn:

  • Zorg ervoor dat er één backlog is waarin de huidige status voor iedereen zichtbaar is: teams, product owners en stakeholders
  • De product owners en teams organiseren en faciliteren gezamenlijk de sprint review
  • Creëer communicatiekanalen waarin product owners en teams continu met elkaar in contact staan, b.v. met Slack
  • Teams bespreken regelmatig de voortgang met de product owners. Niet alleen user stories, maar ook zaken als technical debt, systeem architectuur, fouten en operationele issues, etc.
  • De product owners nemen deel aan de agile retrospectives, waarin ze  samen acties afspreken om de samenwerking verder te verbeteren.

Product Owners en Teams: Samen beter

Een goede samenwerking van teams en Product Owners gedurende de gehele iteratie is een voorwaarde om producten met de juiste kwaliteit te kunnen ontwikkelen. Teams demonstreren regelmatig nieuwe functionaliteit en vragen daarbij om feedback. Product owners volgen continu de producten, en verfijnen hun beeld van de gebruikersbehoeften. Op die manier krijgen gebruikers een product waar ze werkelijk wat aan hebben, wat voor hun waarde heeft!

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.