slim
samen
werken

Scrum Master vs Agile Coach: verschil in de praktijk?

Wanneer je rolomschrijvingen en vacatureteksten van de Scrum Master en Agile Coach leest, dan valt het op dat die nogal verschillen van elkaar. Toch is er in de praktijk veel overlap in de rollen binnen een organisatie. Lees in deze blog meer over de verschillen en overeenkomsten.

De rol van de Scrum Master

In de Scrum Guide staat de rol van de Scrum Master helder en breed beschreven. De primaire taak van de Scrum Master is om het Scrum Team en de organisatie zó te ondersteunen dat het Scrum Team optimaal kan presteren. Daarmee overstijgt een professionele Scrum Master het teamniveau, waardoor je echt een bijdrage kunt leveren aan het optimaal laten functioneren van de ontwikkelketen. Als Scrum Master ben je dus nauw betrokken bij het Development Team en de Product Owner, maar ondersteun je ook de stakeholders binnen en buiten de organisatie. Daarnaast ondersteunt de Scrum Master de organisatie bij een verdere adoptie van Scrum en communiceert hierover met andere Scrum Masters. Kennis van veranderkunde zit daarmee in de rol van Scrum Master: de betrokkenheid van meerdere Scrum Masters en het aanleren van Scrum zorgt voor een beweging in de gehele organisatie.

De Scrum Master in de praktijk

De rol van de Scrum Master staat vaak niet zo stevig in de praktijk als oorspronkelijk bedoeld. Binnen sommige organisaties is de rol van de Scrum Master omgezet in een fulltime functie en is de Scrum Master lid van het Development Team. Op zich is dit geen probleem, maar het zorgt wel voor verwarring. De focus van een Scrum Master ligt namelijk bij het Development Team en de Product Owner, maar in praktijk krijgt de Scrum Master ook een rol binnen het Development Team. Hierdoor wordt de rol van Scrum Master makkelijk een ondergeschoven kindje. Want wat gebeurt er wanneer de druk toeneemt? Dan moet diegene kiezen tussen zijn rol als Scrum Master en Development Teamlid. Bij veel organisaties is er te weinig ruimte voor de Scrum Master om als facilitator te werk te gaan om de processen binnen het Development Team te optimaliseren. Laat staan om Scrum binnen de bredere organisatie uit te dragen. In de praktijk is er daarom vaak te weinig aandacht voor de organisatie, het proces en procesverbeteringen.

De rol van de Agile Coach

De rol van de Scrum Master is breed, maar de rol van de Agile Coach is nog breder, zoals je ook kunt lezen in de blog ‘een dag uit het leven als Agile Coach’. Je kunt bijvoorbeeld het management coachen, een voorbeeldrol aannemen met een Agile-mindset en vanuit die mindset sleutelfiguren bij elkaar brengen. Het onderstaande model heet het Agile Transformatiewiel dat ook in onze Agile Coach opleiding besproken wordt. Het illustreert waar je als Agile Coach een bijdrage aan levert door het geven van trainingen, coaching, consultancy en procesbegeleiding:

Agile Transformatie Wiel

De Agile Coach heeft, echter, geen vaste rolomschrijving. Hierdoor ontstaat veel verwarring, omdat de meningen verschillen. Sommige organisaties die zich baseren op het Spotify Model hebben de rol van Scrum Master bijvoorbeeld vervangen door een Agile Coach. In dit geval is de Agile Coach een Scrum Master voor meerdere teams.

De Agile Coach in de praktijk

Vanuit de Agile Coach functie vervul je vaak verschillende rollen in de organisatie: als coach, trainer, consultant, procesbegeleider en soms ook als Scrum Master bij een startend team. Draait het team goed genoeg, dan wordt de rol van Scrum Master uitgebreider ingezet. De organisatie wordt dan begeleid op meerdere vlakken in het Agile werken. In deze rol, als Agile Coach, ligt de focus op het optimaliseren van de organisatie als geheel, waardoor er meerdere partijen betrokken zijn. Om precies te zijn, begeleidt de Agile Coach op 3 levels binnen een organisatie. Bij een Agile Coach ligt er meer nadruk op de veranderkunde en transformatie. Denk bijvoorbeeld aan: hoe pas je HR-instrumenten aan op een wendbare organisatie? Hoe past je administratieve en financiële processen (e.g. budgetteren) zo aan dat zij een wendbare organisatie ondersteunen? Hoe prioriteer je werkzaamheden op strategisch en tactisch niveau?

 

 

Doorslaggevend verschil

Het belangrijkste verschil is dat voor de Scrum Master het team centraal staat en de organisatie voor de Agile Coach. Agile Coaches begeleiden bijvoorbeeld Agile transformaties, daarmee opereert de Agile Coach vaker op “hogere” organisatieniveaus. Een Scrum Master begeleidt het meest op teamniveau, waardoor je echt een bijdrage kunt leveren aan het optimaal laten functioneren van het Scrum Team. Een Agile Coach heeft vanuit zijn functie vaak het mandaat om in overleg te gaan met het management, te sparren over het transformatieproces, te overleggen met belangrijke interne stakeholders over hoe men samen optimaal waarde kan leveren, etc. Agile Coaches hebben dus ook kennis over hoe je Agile succesvol kunt opschalen met SAFe, het Spotify Model, Kanban, de Design Sprint, Lean Startup en DevOps (binnen de IT). Scrum is immers niet het antwoord op ieder Agile vraagstuk.

Vergeet de essentie niet

Tenslotte is het belangrijk om de essentie van Agile niet te vergeten. Agile gaat over waarde leveren voor klanten, over aanpassen en verbeteren wanneer er iets verandert, en over de juiste gesprekken met elkaar voeren. Of je dit nu vanuit de rol van Scrum Master of Agile Coach doet maakt uiteindelijk niet uit. En of je nu Scrum, Kanban of een ander raamwerk gebruikt, als het maar werkt voor jouw team en jouw klanten.

Toe aan een volgende stap?

Loop jij warm om als Agile Coach aan de slag te gaan? Ben je zoekende in je rol als Agile Coach? Dan hebben we verschillende interessante trainingen:

Ook interessant:

 

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.