slim
samen
werken

Team Managed Projects vs Company Managed Projects in Jira

Jira Software maakt onderscheid tussen twee verschillende type projecten: Team Managed Projects en Company Managed Projects (vroeger Next Gen en en Classic Projects. Hoewel beide soorten gericht zijn op het faciliteren van efficiënte samenwerking en projectbeheer, verschillen ze in hun aanpak en toepassing. In dit artikel zullen we de kenmerken en voordelen van zowel Team Managed Projects als Company Managed Projects in Jira Software toelichten. Op deze manier kan jij een weloverwegen keuze maken voor jouw organisatie of team.

Team Managed Projects

Iedereen die Jira Software gebruikt en in teamverband werkt kan een Team Managed Project aanmaken zonder dat daar een administrator aan te pas moet komen. Team Managed Projects zijn ontworpen om flexibiliteit en autonomie te bieden aan Agile teams. Zo bieden ze een ietwat uitgeklede Jira ervaring en bieden ze minder functies dan Company Managed Projects. Zo mist bijvoorbeeld de Advanced Roadmaps functie. Enkele kenmerken zijn:

 1. Beheer door teams: Teams hebben zelf de volledige controle over het project. Ze kunnen hun eigen borden, workflows en instellingen creëren en aanpassen volgens hun behoeften. Dit stelt teams in staat om hun werkstroom te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.
 2. Eenvoudig en intuïtief: Team Managed Projects zijn gebruiksvriendelijk en vereisen minimale configuratie. Teams kunnen snel aan de slag en zich richten op het leveren van waarde, zonder afhankelijk te zijn van complexe beheerslagen.
 3. Flexibele werkstromen: Teams hebben de vrijheid om hun eigen werkstromen te definiëren en aan te passen. Ze kunnen statussen, overgangen en regels instellen die het beste passen bij hun manier van werken. Dit bevordert de samenwerking en efficiëntie binnen het team.

Voordelen van Team Managed Projects:

 • Snelle implementatie en starten van projecten.
 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid aan de specifieke behoeften van het team.
 • Autonomie voor Agile teams, waardoor ze beter kunnen inspelen op veranderende vereisten.
 • Verbeterde samenwerking en productiviteit binnen het team.

Company Managed Projects

Company Managed Projects in Jira Software zijn geschikt voor organisaties die een hoger niveau van controle en standaardisatie vereisen. Company Managed Projects kunnen dan ook alleen aangemaakt worden door Jira Administrators. Company Managed Projects zijn de beste keuze voor teams die met andere teams samenwerken aan verschillende projecten, maar op een gestandaardiseerde manier. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken:

 1. Centraal beheer: Beheerders en projectmanagers hebben volledige controle over projectconfiguratie en -instellingen. Ze kunnen workflows, velden en beveiligingsregels op bedrijfsniveau definiëren en afdwingen. Dit zorgt voor consistentie en naleving van beleidsregels binnen de organisatie. De instellingen van Company Managed Projects kunnen gelden voor meerdere projecten tegelijk.
 2. Standaardisatie en governance: Company Managed Projects bevorderen standaardisatie van processen en werkwijzen over verschillende teams en projecten heen. Dit maakt het gemakkelijker om rapportages en analyses op bedrijfsniveau uit te voeren en helpt bij het handhaven van naleving van regelgeving en richtlijnen.
 3. Beheerde toegangsrechten: Beheerders hebben de mogelijkheid om de toegangsrechten op projectniveau te beheren en aan te passen. Hierdoor kunnen ze de juiste mate van toegang en beveiliging instellen op basis van de rol en verantwoordelijkheden van individuele teamleden.

Bij het kiezen tussen Team Managed Projects en Company Managed Projects in Jira Software moet je evalueren over de behoeften en doelen van jouw projecten en organisatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat er geen “one-size-fits-all” oplossing is, aangezien elk model unieke voordelen biedt.

In 4 stappen naar jouw beste keuze:

 1. Analyseer de projectvereisten: Identificeer de aard van jouw projecten, het team dat betrokken is en de gewenste mate van flexibiliteit en standaardisatie.
 2. Raadpleeg de betrokken belanghebbenden: Betrek Agile teams, projectmanagers en beheerders bij de besluitvorming. Luister naar hun perspectieven en inzichten om een holistisch beeld te krijgen.
 3. Overweeg de bedrijfscultuur: Houd rekening met de bestaande bedrijfscultuur en de mate van autonomie die wordt gewaardeerd. Een cultuur die gericht is op samenwerking en zelforganisatie kan beter uit de voeten met Team Managed Projects.
 4. Experimenteer en evalueer: Als je nog steeds twijfelt, overweeg dan om een pilotproject uit te voeren waarbij je beide modellen test. Evalueer de resultaten en leer van de ervaring om een weloverwogen beslissing te nemen.

Conclusie

In Jira Software bieden zowel Team Managed Projects als Company Managed Projects verschillende voordelen en benaderingen van projectbeheer. Team Managed Projects geven Agile teams autonomie en flexibiliteit, terwijl Company Managed Projects zorgen voor standaardisatie en centraal beheer.

Het maken van de juiste keuze tussen deze modellen hangt af van de unieke behoeften van jouw projecten en organisatie. Een diepgaande analyse van de projectvereisten, raadpleging van belanghebbenden en een goede afstemming met de bedrijfscultuur zijn essentieel om een weloverwogen beslissing te nemen.

Onthoud dat Jira Software flexibiliteit biedt en de mogelijkheid om van het ene model naar het andere over te schakelen. Blijf openstaan voor verandering en pas de gekozen aanpak aan naarmate de behoeften van jouw projecten evolueren.

Ook interessant:

Over de auteur: Sjoerd Rienks

Sjoerd is gecertificeerd Atlassian consultant bij Agile Scrum Group. Hij helpt organisaties hun online werkomgeving in te richten. Met een achtergrond in de IT vindt hij het leuk om organisaties niet alleen kennis over te brengen, maar ook praktisch te helpen.