slim
samen
werken

Positieve psychologie gebruiken als Agile Coach, hoe doe ik dat? (+werkvorm)

Als Agile Coach heb je dagelijks te maken met teams en individuele gedragingen daarbinnen. Hoe zorg je er nou voor dat je mensen op een goede manier begeleidt naar zelforganisatie en daarmee de gedragsverandering effectief bewerkstelligt? Van origine zie je dat veel traditionele aanpakken zich richten op problemen. Dit resulteert echter lang niet altijd in blijere en succesvollere teams. De positieve psychologie daarentegen, een stroming die zich richt op het welbevinden van mensen en wat hen gelukkig maakt, lijkt een veel effectievere manier. Het gaat hierbij vooral om de innerlijke bevrediging van behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid, factoren die leiden tot de ervaring van geluk.

Wat is het dan precies?

De nadruk in de positieve psychologie zie je al terug in de omschrijving van het begrip zelf. Het gaat om positieve ervaringen en persoonlijke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de individuele talenten leidend laten zijn in de gedragsverandering. Je gaat hierbij terug tot het niveau van zingeving, motivatie en waarden. Vanuit compassie, een liefdevolle plek in het individu, creëer je een veilig fundament om met elkaar vanuit vertrouwen in alle openheid en gelijkwaardigheid te acteren. Welke elementen de rode draad van aandacht vormen in deze stroming en in relatie met Agile:

 • Positieve emoties; denk aan het benadrukken van plezier, optimisme en aandachtig aanwezig zijn
 • Doelgerichtheid en persoonlijke groei; denk aan flow en talentontwikkeling
 • Positieve relaties; denk aan verbindingen zoals vriendschap en collegialiteit
 • Zin- en betekenisvol zijn; denk aan de purpose (individueel en als team)
 • Iets daadwerkelijk bereiken; denk aan het vieren van successen

Voorbeelden van methodes

Inmiddels sijpelen via allerlei activiteiten en interventies steeds meer kenmerken van positieve psychologie door. Hoe meer je hier bewust mee oefent, hoe meer dit de nieuwe heersende mindset wordt in een organisatie. Bekende vormen in deze stroming zijn de Acceptance Commitment Therapy (ACT), Appreciative Inquiry en oplossingsgericht coachen (terugkomend in onze 4-daagse Agile Coach opleiding of 8-daagse Agile Coach leergang).

Wil je direct oefenen? Probeer dan eens deze werkvorm:

 1. Laat iedereen individueel zijn/haar gedachtes en gevoelens opschrijven wat allemaal goed gaat betreffende het specifieke onderwerp dat jullie willen behandelen. Maak dit transparant op een canvas!
 2. Iedereen licht vervolgens in 1 minuut zijn post-it toe.
 3. Vervolgens maak je groepjes van 3 personen en laat je iedereen brainstormen (vanuit stap 1) over welke aanvullende kansen of mogelijkheden er nog blijven liggen?
 4. Plenair licht elk groepje zijn bevindingen toe
 5. Vervolgens kiest het gehele team de 3 belangrijkste ideeën (gebruik desnoods dot-voting om effectief te prioriteren)
 6. In dezelfde 3-tallen (maar nu mogelijk met andere ideeën o.b.v. de prioritering) gaat het groepje bedenken hoe dit eruit zou zien. Maak dit transparant, visualiseer, gebruik plaatjes van het internet, kortom doe alles wat een creatieve nieuwe wereld duidelijk zichtbaar maakt
 7. Vervolgens worden plenair alle visualisaties gepresenteerd en de 1e prioriteit bepaald. Met welk idee gaan we nu eerst aan de slag?
 8. Bespreek wat er nodig is om daar te komen en knip dit op tot kleine stappen, zodat de eerste actiestap helder is en het nu slechts een kwestie is van DOEN!

Uiteraard kun je zelf variëren met de groepsgrootte, de time-box, het onderwerp en de communicatietechnieken (1 persoon praat, de rest luistert, post-it’s, plenair presenteren, visualiseren etc). Meer variatie en ervaring hierin kun je ook terugvinden in Liberating Structures.

Nieuwsgierig geworden en wil je hier meer van weten? Kijk dan nu naar de nieuwe Agile Coach Leergang waar de kracht van positieve psychologie centraal staat. Of volg eerst de Agile Coach opleiding waar ook de positieve psychologie fundamenteel is. Je kan ook altijd contact opnemen op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant:

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.