slim
samen
werken

Design Sprint 2.0 Woensdag: een prototype maken

Op de Design Sprint 2.0 Woensdag wordt het winnende concept uitgewerkt tot prototype. Het prototype is een simpele (low-fi), maar concrete uitwerking van het concept, met niet meer ‘uiterlijk vertoon’ dan nodig om feedback te genereren. En dan gaat het natuurlijk om feedback op het concept waar je de afgelopen 2 dagen met het team aan hebt gewerkt.

Woensdag-Design-Sprint-2.0

Het Prototype

Het protoype wordt gebouwd op basis van het storyboard. Het voordeel van een ‘low-fi’ prototype is dat het een veilige manier is om feedback te genereren. Een ‘af’ product dat er gelikt uitziet stimuleert sociaal-wenselijk gedrag. Men is minder geneigd kritisch te kijken en te reageren, omdat men veronderstelt dat de makers er een emotionele band mee hebben. Met karton en een dummy-interface waar je één dag aan hebt gewerkt, speelt dit in aanzienlijk mindere mate. Houd onderstaande punten in gedachten als je aan de slag gaat met prototyping:

 1. Van alles is eigenlijk wel een prototype te maken
 2. Een prototype dient maar één doel: kennis vergaren
 3. Werk het voldoende uit om van te kunnen leren, maar niet meer dan nodig
 4. Het prototype moet ‘echt genoeg’ lijken
  • ‘Echt genoeg’ om reacties te krijgen op het product
  • Zo echt mogelijk, maar haalbaar in één dag, houd het dus simpel
  • Vaak bieden materialen als karton, papier en digitale dummy’s al voldoende om waardevolle feedback te genereren.

Het proces

Elk prototype is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Hierdoor is er geen kant-en-klare beschrijving te geven van het proces. Voor een gemiddeld product worden ruwweg de volgende stappen doorlopen;

 1. Kies de juiste gereedschappen en materialen
  • Werk het prototype zo eenvoudig mogelijk uit
  • Het prototype moet er goed uitzien, maar…
  • Het hoeft niet ‘echt’ te werken
 2. Verdeel de taken;
  • Makers (2 of meer), deze maken de onderdelen van het prototype
  • Samenvoeger (1), maakt er één prototype van
  • Schrijver (1), zorgt voor de juiste teksten
  • Verzamelaar (1), zoekt afbeeldingen, icoontjes, etc.
  • Interviewer (1) schrijft de testscripts/ interviews voor de donderdag en is bij voorkeur niet betrokken bij het maken van een prototype
 3. Maak er een geheel van, zorg dat er geen foutjes in zitten die afleiden van het concept en de illusie van een ‘product’ verstoren
 4. Doe een generale repetitie rond 15:00, dan is er nog tijd om foutjes te verhelpen

Prototype Tips

 • Deel de dag op in vaste tijdsblokken voor alle werkzaamheden en houd je hieraan
 • Zorg voor een rustige stille ruimte waar het team niet wordt gestoord
 • Plan check-in tijdstippen voor feedback en evaluatie en stem deze af met de organisatie

Overview-Design-Sprint-week-2.0.

Blogreeks Design Sprints 2.0

Deze blog is onderdeel van een blogreeks, waarin de Design Sprint 2.0 per dag wordt uitgelicht. Om teams te ondersteunen in Design Thinking en Design Sprints biedt Agile Scrum Group een Design Thinking Training aan. Het is ook mogelijk om een Design Sprint te laten begeleiden door één van onze Design Sprint facilitators. Informeer je verder over Design Sprints en schrijf je hieronder in om de 5-delige blogreeks te ontvangen.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je).

Over de auteur: Frank Verhelst

Frank is Agile Coach en Scrum trainer. Hij helpt teams met het aanleren van de routines rond Scrum en Kanban. Vanuit ‘Voordoen, na- doen, zelf doen’ is het de bedoeling de teams zo snel mogelijk op eigen kracht op gang te brengen. Frank is een gepassioneerd trainer; energie, inspireren en doen! kenmerken zijn stijl. Naast de Scrum methode heeft hij ook ervaring met Design Thinking en Design Sprints en besteedt hij veel aandacht aan het schrijven van goede User Stories.