slim
samen
werken

Liberating Structures String: hoe bedenk je strings? (5-stappenplan)

Ten tijde van online werken worden Liberating Structures steeds vaker gebruikt. Dit zijn fijne werkvormen om betrokkenheid in teams te verhogen, juist wanneer we de hele dag achter het scherm ‘inkakken’.

Het sterke van Liberating Structures is dat je ze als een reeks aan elkaar kan vastknopen, om zo complexere doelstellingen te verwezenlijken als team. Dit noemt men ook wel een Liberating Structures string. Zo zit je voor de komende Retrospectives dus helemaal gebakken, want elke sessie kan je een volgende uit jouw reeks faciliteren.Liberating Structures string

Liberating Structures Strings bedenken: een stappenplan

STAP 1: Situatieschets en vraagstuk

 • Welke (afwijkende) gedragingen zie je in de organisatie/het team?
 • Zouden hier nog onderliggende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen (gebruik bijv. Lencioni om dit af te pellen) en welke zijn dat?
 • Wat kunnen redenen van weerstand zijn?
  • Kennis bekend?
  • Noodzaak bekend?
  • Zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd (‘what’s in it for me’)?
  • Vertrouwen bij medewerkers in het kunnen?
  • Worden medewerkers enabled in de verandering?
  • ….

STAP 2: Wie zit er in het ‘team’?

 • Wie zijn reeds aanwezig in de communicatie?
 • Welke mensen zouden nog betrokken kunnen worden in de groepscommunicatie?
 • Wat zijn de verschillende perspectieven?

STAP 3: Wat willen we bereiken?

 • Welke verbeteringen willen we zien in communicatie/…/…/…?
 • Wat is succes?
 • Hoe gaan we dat meten?
 • Hoe gaan we dat vieren?

STAP 4: Opknippen in deel-doelen

 • Welke onderdelen zijn te definiëren die opbouwen tot het grote doel?
 • Visualiseer bijvoorbeeld in een roadmap

STAP 5: De String bouwen

 • Oriënteer eerst welke werkvormen PER subdoel/onderdeel allemaal mogelijk zijn
 • Maak aan het eind een selectie om tot 1 werkvorm per subdoel te komen -> denk goed na over de som der delen. Elke werkvorm moet afzonderlijk het sub-doel bereiken, maar bovenal bijdragen aan het grotere doel.

Een voorbeeld van een Liberating Structure String zou kunnen zijn:

 1. Vertrouwen bouwen: werkvorm Heard, Seen, Respected

Bij deze vorm vertelt iedereen een verhaal waarin hij/zij zich niet gehoord heeft gevoeld. Als dit te diepgaand is voor het team, kun je uiteraard ook het thema veranderen. Bijvoorbeeld, vertel een verhaal waar je veel euforie met het team hebt gevoeld.

 1. Gezamenlijk doel bepalen: werkvorm Purpose to Practice

Bij deze werkvorm bouw je vanaf stap 1 aan de Purpose van het team, om vervolgens de belangrijkste kaders van de structuur vorm te geven. Zo ontstaat een duidelijk begrensd gebied waarin het team samen autonoom kan acteren.

 1. Patronen doorbreken: werkvorm Triz

Om het daadwerkelijke pad van uitvoer naar de Purpose te bewandelen, zullen er logischerwijs vaste patronen doorbroken moeten worden. Deze werkvorm helpt dan ook goed in het bewust worden van de patronen en het gericht doorbreken hiervan, wat leidt tot de gewenste gedragsverandering.

 1. Nieuwe ideeën en oplossingen bedenken door middel van echt experimenteren: werkvorm Improv Prototyping

Door middel van een rollen simulatie speel je in meerdere rondes een nieuwe gewenste situatie uit. Zo creëer je ronde voor ronde een nieuw prototype en kom je uiteindelijk tot een nieuwe variant die je daadwerkelijk in de praktijk kunt gaan uitrollen.

Liberating Structures = DOEN

Bij het bouwen van een String en de uitvoer daarvan is het uiteraard enorm belangrijk de nodige aanpassingen te doen. Zo kan het zijn dat je er gaandeweg achter komt dat de initieel bedachte werkvorm niet meer relevant is. Pas dan de werkvorm aan op basis van wat wel relevant is en houd niet stug vast aan wat initieel bedacht is. Dit werkt demotiverend en levert geen waarde. Begeleid het proces dus altijd op een Agile manier, wat zegt deze volgende stap over de vorige stap (en vice versa) en zetten we daarmee nog de juiste richting uit? Liberating Structures is DOEN. Leren door te ervaren, luisteren en observeren. Dan komen de verborgen schatkisten vanzelf naar boven.

Veel plezier! En vergeet niet de beslisboom te downloaden

Heb je nog geen keuze kunnen maken en wil je nog meer weten over een opleiding of Liberating Structures? Neem contact met ons op om vrijblijvend telefonisch kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. We beantwoorden je vragen graag, bel 020 2614 195.

Ook interessant:

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.