slim
samen
werken

6 tips om dankzij DISC effectiever online te communiceren 

disc effectiever communiceren

Communiceren doen we de hele dag door; verbaal, non-verbaal, en tegenwoordig meer en meer online. Effectiever online communiceren met DISC is de sleutel voor een succesvolle samenwerking en het behalen van gezamenlijke doelen.

Hoe doen we dat? Het lijkt zo makkelijk, maar de praktijk is weerbarstiger. Er is veel miscommunicatie en met online samenwerken is die kans groter. Dat levert veelal onnodige spanning, verwarring, vertraging en gedoe op en dat ontstaat grotendeels omdat mensen elkaar niet goed begrijpen. Dit kan voorkomen worden.

In dit blog lees je:

  • Hoe DISC effectief bijdraagt aan een online gesprek
  • De extra uitdagingen van online communiceren
  • Een spiekbriefje met 6 waardevolle tips

Hoe DISC effectief bijdraagt aan een online gesprek

De DISC analyse geeft inzicht in je eigen gedrag en communicatie en die van de ander. Zo leer je verschillen te waarderen in plaats van jezelf te irriteren. Je bent in staat effectiever te communiceren. Zo kun je binnen DISC Daadkrachtig/direct zijn, of Interactief/inspirerend, of Stabiel/sociaal of Consciëntieus/correct, òf een combinatie bezitten van deze gedragskenmerken. Wanneer je kennis hebt van DISC herken je de verschillende stijlen ook tijdens online gesprekken en kun je daar op inspelen.

Door zelfkennis en kennis over elkaar ontstaat er meer begrip en vertrouwen. Je kunt het gesprek effectiever laten verlopen door aan te sluiten op de communicatiestijl van de ander.

Een DISC workshop is onderdeel van ons Slim Online Samenwerken Curriculum. De workshop kan individueel of als onderdeel van een serie afgenomen worden.

Voorbeeld online communicatie met DISC

Je gaat bijvoorbeeld niet een lang betoog houden als je weet dat iemand to-the-point is. Of je gaat het niet uitgebreid over je vakantie hebben als je weet dat de ander nogal taakgericht is. Kortom: Je kunt stellen dat DISC bijdraagt aan een open en waarderende manier van communiceren. DISC wordt onder andere ingezet voor het verbeteren van communicatie of de angel halen uit frustraties/oplossen van conflicten als het allemaal niet zo lekker loopt. 

De extra uitdagingen van online communiceren

Je ziet dat er online bewuster wordt gecommuniceerd en dat gesprekken korter duren dan in een fysieke situatie. Veel prietpraat aan het begin en einde blijft achterwege. Er zijn wel enkele uitdagingen:

Uitdaging 1: Hoe voer je online een nuttig gesprek zonder dat er chaos ontstaat?

Of je elkaar nu wel of niet ziet, het is aan te bevelen om aan het begin van het gesprek af te spreken wie de faciliterende rol op zich neemt. De facilitator zorgt voor de inventarisatie van de bespreekpunten, houdt structuur, bewaakt de tijd en zorgt dat iedereen aan het woord komt. Hij of zij kan ook een andere deelnemer vragen te helpen op één of meerdere onderdelen vanuit zijn rol.

Uitdaging 2: Hoe houd je de deelnemers aandachtig en betrokken in een online gesprek?

Het is van belang om de boodschap helder en concreet over te brengen. Een goede voorbereiding van de boodschap die je wilt overbrengen is essentieel. Als de boodschap niet helder is, loop je het risico dat mensen òf afhaken, òf er vanuit een eigen referentiekader betekenis aan geven. Dat gebeurt vaak onbewust waardoor beelden uiteenlopen en er miscommunicatie ontstaat.

Uitdaging 3: Hoe zorg je in een online gesprek voor een goede dialoog met ‘echt’ contact?

Dit bereik je door je in te leven in je gesprekspartner, oprecht nieuwsgierig te zijn naar elkaar (i.p.v. oordelen) en je communicatie af te stemmen op de je gesprekspartner. Soms praten jij en je gesprekspartner vanuit verschillende ‘werelden’. Het is dan aan te bevelen net zolang door te vragen tot je begrijpt wat de ander bedoelt. Daarmee leer je je gesprekspartner inschatten en kun je je communicatie aan hem/haar aanpassen zodat jullie ‘op dezelfde golflengte zitten’. Bij het over en weer elkaar begrijpen (begrijpen en begrepen worden) ontstaat er ‘echt’ contact. Dit maakt online gesprekken extra moeilijk, omdat je elkaar veelal niet ziet en je dus niet kan inspelen op non-verbale communicatie. Bijvoorbeeld als iemand zijn wenkbrauwen fronst, instemmend knikt. Zet zoveel mogelijk de camera aan om dit te vergemakkelijken.

Een DISC workshop is onderdeel van ons Slim Online Samenwerken Curriculum. De workshop kan individueel of als onderdeel van een serie afgenomen worden.

Tot slot: 6 waardevolle tips op een spiekbriefje

  1. Benoem een facilitator
  2. Communiceer helder
  3. Voer de dialoog
  4. Maak ‘echt’ contact door je communicatie af te stemmen op je gesprekspartner
  5. Wees nieuwsgierig en vraag door totdat je de ander begrijpt
  6. Zet zo mogelijk de camera aan.

Blogreeks Slim Online Samenwerken

Deze blog is onderdeel van een 6-delige blogreeks, waarin verschillende vraagstukken rondom online samenwerken worden belicht. Om teams te ondersteunen in het slim online samenwerken, heeft Agile Scrum Group 10 korte workshops ontwikkeld die per stuk kunnen worden afgenomen. Lees meer over het Slim Online Samenwerken Curriculum of schrijf je hier onder in voor de 6-delige blogreeks over online samenwerken.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Eveline Kreuk

Eveline is Zelforganisatie en Agile coach en heeft een verantwoordelijke rol in het realiseren van succesvolle transformaties. Eveline helpt teams en leiders bij het begrijpen en consequent toepassen van de principes van Zelfsturing en Agile in de praktijk. Ook heeft zij onderzoek gedaan bij verschillende zelfsturende organisaties naar faal- en succesfactoren. Wat Eveline kenmerkt is dat ze mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren. Eveline deelt graag haar (praktijk)kennis door het geven trainingen maar ook in het delen van blogs en artikelen. Eveline staat altijd open om een keer kennis te maken.