slim
samen
werken

3 voorbeelden van Design Sprints 2.0 in de praktijk

Veel organisaties omarmen de Design Sprint 2.0  om in één week vanuit een complex vraagstuk tot concrete antwoorden te komen. Een korte introductie over het hoe en waarom van Design Sprints vind je hier. In onderstaande blog worden een aantal praktijkvoorbeelden benoemd, om een duidelijk beeld geven van de toepassing van de Design Sprint.

Overview-Design-Sprint-week-2.0.

1. Design Sprints 2.0 in het Onderwijs

Michael Schurr, een schoolleraar in Hawaï, besloot om de Design thinking te gebruiken om erachter te komen wat het beste ontwerp voor de omgeving van de studenten zou zijn.

Als team doorliepen ze gezamenlijk een ontwerpproces waarin studenten niet werden betrokken als de ontvangers van informatie, maar als de vormgevers van informatie en kennis(overdracht). Op basis van de inbreng van de studenten werd onder andere een nieuw klaslokaal ontworpen dat beter inspeelt op hun eigen behoeften. Door het verzamelen van inzichten en ervaringen van docenten, ouders en studenten, in én buiten school, leerde het ontwerpteam hoe mensen omgaan met informatie en lesmateriaal. Dit inzicht in de behoeften van leerkrachten, studenten en ouders hielp het team bij het verbeteren van de omgang met informatie binnen het curriculum.

management rol in agile transformatie

Het gezamenlijke ontwerpproces leidde tot een onderwijsmodel waarin zowel inhoud als structuur op een innovatieve wijze is ingericht. Dit is het eerste schoolmodel in de staat Hawaï dat is ontstaan vanuit Design Thinking.

2. Design Sprints 2.0 in de Gezondheidszorg

Stanford Health Care gebruikte Design Thinking om twee verpleegafdelingen opnieuw in te richten. De eerste aanzet tot innovatie kwam vanuit de verpleegkundigen. Zij wilden weten wat patiënten echt nodig hadden en waaraan het in hun ogen ontbrak.

Bij het toegepaste ontwerpproces lag de eerste focus op het vergaren van informatie en het vaststellen van het probleem. Op dag één interviewde het team patiënten en hun gezinnen over de ervaringen met de medische zorg. Ook werd er geoefend met (empathische) technieken om zich beter in te kunnen leven in de wensen en behoeften van de patiënten. Duidelijk werd dat de patiënten behoefte hadden aan een regelmatige informatiestroom en een goede communicatie tussen de zorgverleners. Meer inzicht in de eigen situatie zou kunnen helpen met het wegnemen van angst.

Die eerste dag leverde voldoende kennis op om een prototype te kunnen ontwikkelen op dag twee. Met behulp van een korte Design Sprint kon het team worden georganiseerd en innovatief protocol worden opgesteld voor de omgang met patiënten.

3. Design Sprints 2.0 in de private sector

Airbnb stond in 2009 op de rand van een faillissement. Paul Graham vertelde de werknemers dat er anders gewerkt moet worden om in te kunnen spelen op de daadwerkelijke behoeften van de klant.

WWW Retrospective Idee
Nieuwe werknemers moesten de eerste werkweek zelf een reis maken en de gebruikerservaringen met de app te documenteren. Het idee was om de werknemers zelf de problemen te laten ervaren, zodat ze vervolgens echte oplossingen kunnen bedenken. Door de gebruiker centraal te stellen en kort-cyclisch innovatieve ideeën uit te proberen, steeg de omzet binnen de eerste maand met 30%. Dit succes was deels te herleiden naar de nieuwe werkwijze.

Blogreeks Design Sprints 2.0

Deze blog is onderdeel van een blogreeks, waarin de Design Sprint 2.0 per dag wordt uitgelicht. Om teams te ondersteunen in Design Thinking en Design Sprints biedt Agile Scrum Group een Design Thinking Training aan. Het is ook mogelijk om een Design Sprint te laten begeleiden door één van onze Design Sprint facilitators. Informeer je verder over Design Sprints en schrijf je hieronder in om de 5-delige blogreeks te ontvangen.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Julissa Zwemmer

Als schrijfster en marketeer ben ik altijd bezig om teksten zo pakkend en meeslepend mogelijk op te bouwen. Met mijn academische achtergrond heb ik een gevoel voor bondig schrijven en daag ik mijzelf graag uit om verschillende vakgebieden te belichten. Ik raadpleeg externe literatuur en deskundigen om telkens weer prikkelende blogs te schrijven.