slim
samen
werken

De Scrum Politie: Wanneer Komen Jullie Langs?

Vaak wordt mij gevraagd of je Scrum volgens de regeltjes moet doen. Of we inderdaad alle meetings moeten houden, of we een rol kunnen schrappen en of we de sprint niet gewoon net zo lang mogen laten duren totdat we klaar zijn. Met andere woorden: moeten we Scrummen volgens het boekje?

Zoals mijn collega vaak zegt: “Scrum is niets meer dan een verzameling handige dingetjes die je als team kunt doen om slim samen te werken.” Het raamwerk is ontstaan op basis van ervaring (empirisme); want op basis van ervaring, gewoon doen, ontstaat kennis. Zo is men erachter gekomen wat dan de ‘handige dingetjes’ zijn en wat niet (samen) werkt. Het raamwerk is dus niet voor niets zoals het nu is. Maar he, er is geen Scrum politie, dus als je niet Scrumt volgens de Scrum guide, dan komt niemand je halen hoor!

scrum raamwerk

Weinig regels

Voor sommige teams voelt het Scrum Raamwerk als heel formeel; ‘moeten we dat allemaal doen!?’ En voor anders teams is het raamwerk een verademing; ‘o yes, geen voortgangsrapportages en notulen meer’.

Ik kom met regelmaat mensen tegen die houvast zoeken. Het Scrum raamwerk is relatief ‘licht’ als het gaat om zaken die zijn voorgeschreven. Ze hebben een vraag en kunnen daar niet hét antwoord op vinden. Of ze zijn andere projectmanagement methoden gewend en ‘missen’ nu van alles. Ze vragen zich af wanneer de risico-inventarisatie gemaakt wordt, wie de notulen maakt, wie nou bepaalt wat exact ‘scope’ is en hoe het kan dat een verantwoordelijkheid niet gelijk impliceert dat het ook iemands taak is.

Klaar voor een volgende stap? Doe de Agile Coach Opleiding.

En dan de invulling van de rollen. Er wordt veelal gezocht naar een meetlat of checklist waarlangs ze mensen kunnen leggen om te bepalen wie de beste Product Owner of Scrum Master is. ‘Is een manager een geschikt persoon om die en die rol te vervullen’? Er wordt gedacht vanuit huidige functies met daarbij horende profielen. Besef je dat het bij Scrum gaat om rollen die los staan van functies die iemand in de operatie vervult. En dat de Scrum Guide je niet vertelt wie de beste Product Owner of Scrum Master is.

Er is geen checklist. Je vindt niet op iedere vraag het antwoord in de Scrum Guide. En je hoeft ook geen dik handboek uit je hoofd te leren of je schriftelijk te verantwoorden als je iets niet doet. Hoe heerlijk is dat! Je mag zelf nadenken!

bestaat de scrum politie

ShuHaRi

Hoe en wat je wilt aanpassen is natuurlijk helemaal aan jezelf. Meetings toevoegen, rollen weglaten, Nederlandse termen in plaats van Engelse termen, stakeholderanalyses verplichten etc. Wie ben ik namelijk om te zeggen wat je wel en niet moet doen. Ik wil je in ieder geval wel aanmoedigen om de eerste paar sprints, wellicht zelf het eerste gehele project, scrum ‘volgens het boekje’ te doen. Een mooi Japans concept om daarbij in het achterhoofd te houden is Shuhari. Dit is een denkwijze omtrent het aanleren van nieuwe dingen; iets je eigen maken.

  • Shu – volg het Scrum raamwerk zoals gedefinieerd in de Scrum Guide.
  • Ha – begrijp de onderliggende principes en (Agile) waarden achter het Scrum raamwerk; waarom is het raamwerk zoals het is
  • Ri – pas nu aan op basis van eigen ervaringen. Blijf inspecteren en stel bij waar nodig.

Word je in ieder geval bewust van de mogelijke consequenties als je elementen gaat aanpassen, toevoegen of helemaal weglaat. Als je wilt gaan experimenteren, dan is het wellicht een mooie aangelegenheid voor de Scrum Master om te observeren welke consequenties de aanpassingen hebben op de samenwerking binnen het team, de relatie met de klant en het voortdurend blijven leveren van waarde.

Ik kom bij mijn opdrachten met regelmaat situaties tegen, waarbij het in de praktijk, zeker in de niet-IT, niet altijd volgens het boekje gaat. Zeker wanneer het team ook nog operationele werkzaamheden heeft, is het zaak om weleens flexibel om te gaan met ‘de’ regels. Moet ik dan tegen een arts zeggen dat zij dat spoedgeval met een patiënt moet laten zitten, omdat zij vandaag aan het project werkt en niet ‘in functie’ is!?

Wat is jouw ervaring bij het toepassen van het Scrum raamwerk. Wat werkt wel en wat werkt niet. Heb je iets aangepast? En zo ja, is de Scrum politie bij je langs geweest? Ik ben benieuwd!

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Ivar Rameijs

Graag maak ik filosofieën zoals Agile en Lean voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar. Met veel energie, enthousiasme en een beetje theater werk ik met teams en organisaties om lekker aan de slag te gaan! Modellen en theorieën zijn interessant, maar het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet. Ik ondersteun daar graag bij.