slim
samen
werken

Scrum examens voor non-IT

International Institute for Agile Business Certification, oftewel IIABC, lanceert als eerste ter wereld Scrum certificering voor bedrijven en organisaties die niet binnen de IT-sector opereren.

Het IIABC helpt bedrijven zich te ontwikkelen tot wendbare organisaties. Daar waar Agile werken en het Scrum raamwerk oorspronkelijk werden toegepast in IT-omgevingen, heeft IIABC zich ten doel gesteld om, naast IT-bedrijven, ook andere sectoren te helpen met de Agile ontwikkeling. Daarbij is het IIABC een volledig onafhankelijke organisatie die wereldwijd examens afneemt; alle door het IIABC afgegeven certificaten worden internationaal erkend. Examens kunnen worden afgelegd in zowel het Nederlands als het Engels. Hiermee is dit instituut een absolute voorloper, wereldwijd. Alle certificaathouders worden tevens ingeschreven in een internationale database.

Het International Institute for Agile Business Certification (IIABC) vormt de partner bij uitstek op weg naar een Agile organisatie. In samenwerking met universiteiten ontwikkelde het IIABC een kwalitatieve certificering, waarmee men in staat is over de gehele breedte van elke willekeurige organisatie te gaan werken met Scrum. Met andere woorden; succesvolle toepassingen die veel verder reiken dan alleen IT.

De noodzaak hiertoe komt voort uit de markt: veel teams van niet IT-organisatie en -afdelingen ervaren het vakjargon dat gepaard gaat met de implementatie in de traditionele IT-omgevingen als een obstakel.

IIABC belooft borging van de kwaliteit van professionals en van trainingsbureaus, plus een continue doorontwikkeling van wetenschappelijke inzichten,  in samenwerking met eerdergenoemde universiteiten.

Het IIABC certificeert vanaf heden díe medewerkers en teams die Agile-methodieken en Scrum willen toepassen binnen hun werk en organisatie en die geen baat hebben bij het leren van allerlei technische terminologie. Het IIABC is van mening dat Scrum voor medewerkers binnen alle sectoren en branches toepasbaar en met name begrijpelijk moet zijn. Mede om die reden zijn de certificaten vanaf nu niet alleen te behalen in het Engels, maar ook in het Nederlands; nóg een primeur!

Wat is Scrum?

Van oudsher is Scrum een tool voor de ontwikkeling van software, dit is echter achterhaald. Scrum is een flexibele, wendbare manier om producten te maken en projecten te realiseren. Binnen het Scrum raamwerk wordt er in multidisciplinaire teams gewerkt die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende resultaten opleveren. Scrum is een raamwerk dat gebaseerd is op het Empirisme. Deze theorie gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaringen en dat beslissingen dus worden genomen op basis van wat er al bekend is. Scrum: voorspelbaarheid, risicobeperking, transparantie, controle en wendbaarheid. Meebewegen met de actualiteiten die zich voordoen in een project, door doelen en middelen bij te stellen.

Certificering bij IIABC kan plaatsvinden op drie verschillende niveaus: Foundation, Advanced en Expert.
Het Agile Business Foundation-certificaat is een internationaal erkend certificaat voor mensen die (sinds kort) Agile en Scrum werken binnen een non-IT-bedrijf. Het certificaat toont basiskennis van Scrum aan; een bewijsstuk waarmee medewerkers en teams zich onderscheiden van de rest. Een training bij een van de officiële partners van IIABC is voor deze certificering niet per definitie noodzakelijk, maar wordt uiteraard wel aangeraden. Het certificaat wordt behaald door met goed gevolg een online examen van zo’n 30 minuten af te leggen.

Met een Agile Business Advanced-certificaat (versie “Facilitating the process”) op zak toont men aan de theorie van Scrum te kennen en bovendien te kunnen toepassen. Het certificaat focust op de Scrum Master rol. Met het behalen van dit certificaat toont men gedegen expertise aan. Met andere woorden: het Scrum proces zo faciliteren dat een team tot optimale prestaties komt.

Agile Business Advanced-certificaat (versie “Maximizing Value”) biedt de mogelijkheid de rol van Product Owner binnen Scrum organisaties te vervullen. Een Product Owner in een non-IT-organisatie is in staat om de waarde van projectresultaten te maximaliseren, zowel intern als extern. Door professioneel stakeholdermanagement en een juiste prioritering op activiteiten, worden schaarse resources voor een project optimaal benut. Voor deze certificering is stevige theoretische basis een vereiste, daarnaast is praktijkervaring een voordeel bij het succesvol doorlopen van deze certificering.

De website www.iiabc.org geeft antwoord op al uw vragen!

LINKEDIN
Follow by Email
Schrijf je in om om de week de nieuwste Agile inzichten te ontvangen