slim
samen
werken

De Sprint Backlog: alles wat je moet weten (+ een template)

De Sprint Backlog

Scrum kent twee belangrijke artefacten: de Product Backlog en de Sprint Backlog.

De Sprint Backlog is de verzameling van alle Product Backlog items die geselecteerd zijn voor de sprint. Daarnaast vormt de Sprint Backlog een plan waarmee inzichtelijk wordt hoe het Sprint doel behaald gaat worden.

De Sprint Backlog wordt gebruikt om visueel inzicht te krijgen in de voortgang van het team tijdens de sprint.
De Sprint Backlog geeft in een oogopslag informatie over de stand van zaken. Welke User Stories maken onderdeel uit van de Sprint? Aan welke User Stories wordt gewerkt? Welke taken resteren er nog per User Story?

scrum trainingen

Naast deze User Stories wordt er minimaal een verbeterpunt op de Sprint Backlog opgenomen dat tijdens de voorafgaande Sprint Retrospective geïdentificeerd is. Dit zorgt ervoor dat het Scrum team tijdens de sprint tijd vrijmaakt om het eigen functioneren te verbeteren.

Tijdens de Sprint Planning meeting legt de Product Owner de Product Backlog items (meestal in de vorm van User Stories) uit die de hoogste prioriteit hebben. Het Ontwikkelteam bepaalt vervolgens hoeveel User Stories zij oppakken in de sprint. De Product Owner geeft dus een voorkeur aan, maar het Ontwikkelteam beslist uiteindelijk welke items daadwerkelijk worden meegenomen. Hierbij kiest het Ontwikkelteam altijd vanaf bovenaan de Product Backlog de items. Dit zorgt ervoor dat er altijd aan de belangrijkste items wordt gewerkt.

De geselecteerde Product Backlog items worden vervolgens op de Sprint Backlog geplaatst.

sprint backlog template

(Klik op de afbeelding voor een vergrote versie in een nieuw tabblad)

Taken op de Sprint Backlog

Het Ontwikkelteam gaat daarna in de Sprint Planning elk Product Backlog item splitsen in taken. Deze worden ook op de Sprint Backlog gezet. Deze taken vormen samen het geheel van activiteiten die gedaan moeten worden om de User Story op te kunnen leveren. Om tijdens de Sprint voortgang te maken is het van belang dat de taken niet groter zijn dan een dag werk. Op deze manier worden er elke dag taken afgewerkt.

Aangezien de taken fysiek op de Sprint Backlog verschuiven van To Do, naar Doing, naar Done ontstaat er visuele Flow. Deze Flow geeft de leden van het Ontwikkelteam energie.

Daarnaast geven kleinere taken op de Sprint Backlog snel inzicht in de voortgang van de Sprint. Immers als een taak langer dan een dag in Doing staat, is er iets aan de hand. Het kan zijn dat de taak verkeerd is ingeschat, het bleek meer werk te zijn. Of wellicht is er sprake van een hindernis die veroorzaakt dat de taak niet afgemaakt kan worden. Het is dan zaak deze zo snel mogelijk duidelijk te krijgen en weg te nemen.

De Sprint Backlog is een levend document. Als het nodig is kan het Ontwikkelteam kan de Sprint Backlog gedurende de sprint aanpassen. Bijvoorbeeld omdat er meer taken nodig zijn om de Product Backlog items af te kunnen ronden.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

LINKEDIN
Follow by Email
Schrijf je in om om de week de nieuwste Agile inzichten te ontvangen